Do flightu 1A Banco Casino Masters 250,000€ GTD naskočilo celkom 73 hráčov a po akčnej noci sme spoznali sedmičku postupujúcich do day 2. Tú po dnešku vedie Beny Tzitzov so stackom 1,212,000. Dnes od 18:00 je pre Vás pripravený flight 1B a kompletný rozpis nájdete pod príspevkom. Tešíme sa na Vás !

Chipcounts 1A:

3:40 Bubbleboyom sa stáva Marvin Ferrera

Marvin dostal za čiaru 178,000 s Kx Qx proti Vettasovi s Ax Jx. Po boarde 9x Ax 5x 9x 2x Marvin končí a zostávajúci hráči balia svoje chipy.

3:35 Dainius Antanaitis vypadáva

Dainius poslal posledných 125,000 s Ad Jd a Beny s Kc Qc dorovnal. Po boarde 8c 7c Qs 7d 6d však Dainius končí a hľadáme tak dnešného bubbleboya

Level 17: 5,000 - 10,000 / 10,000, avg. 324,444, ent.: 9/73

Break 15 min

3:15 Kizzik bluffcatchuje

Na rivri 2h 5h 8c 3d Kc je v pote asi 100,000 a Nyiro betuje 45,000. Vettas a Ferrera zahadzujú, Kizzik však po chvíľke z bb platí a Nyiro otáča Ax 6x. Kizzik pot berie s 8x 4x.

3:00 Prešlo

Na turne Ks 5h Ad 4s Kizzik betuje 28,000 do potu asi 100,000. Beny hlási raise na 100,000 a Kizzik po dlhom premýšľaní zahadzuje face up Ax 6x. Beny mu za odmenu ukazuje Qx Jx.

Level 16: 4,000 - 8,000 / 8,000, avg. 324,444, ent.: 9/73

2:40 Odvážny call. Asi. 

Peter Nyiro si limpol, Libo otváral na 17,000 a Ferrera sa pridal z bb. Nyiro dorovnal a flop Ts 5s 9c všetci traja checkovali. Na turne 2d betoval Nyiro 25,000, Libo zaplatil a Ferrera zahadzoval. Na rivri 6h betuje Libo 85,000 a Nyiro má behind už iba 112,000. Po hodnej chvíli sa odhodlal dorovnať so 7x 6x a Libo tak s Kx Qx tento pot stráca.

2:30 Libo double up

Libo dostal svojich 205,000 do hry s Ax Kx proti Kizzikovi s Qx Qx. Po boarde Ad Td Kc Jd Kd si tak Libo pripíše pekný double up. Beny sa tváril veľmi sklamane, keď zistil, že zahadzoval Qd.

2:20 Ohad Freund a Simon Nooranvary končia

Ohad prehral svoj short s Jx Jx proti Ax Tx u Tomáša Patku po boarde 8x Ax 2x Kx 8x. Na vedľajšom stole Beny otváral na 15,000, Simon 3-betoval na 55,000 a Kizzik, ktorý oboch pokrýval poslal takmer 400,000. Beny sa pustil ale Simon po dlhej úvahe svojich asi 160,000 dorovnal s Ax Kx a Kizzik otočil esá. Po blank boarde tak Simon končí a spájame sa na posledný stôl dnešného flightu.

Level 15: 3,000 - 6,000 / 6,000, avg. 265,455, ent.: 11/73

2:10 Libo si polepšuje

Jozef otvoril z buttonu na 15,000, Nyiro zo sb dorovnal. Na flope 3c 4s Ad Libo betoval 15,000 a jeho súper okamžite karty zahodil. Hru na to z turnaja vypadol Andreas Koreimann, ktorý svoj short prehral s Ax 6x proti Jx 6x u Marka.

1:55 Kizzik double up

Na flope Ac 8c 2s Simon betoval 20,000 do potu asi 50,000, Kizzik točil na 65,000 a Antal Kiss aj Simon dorovnali. Na turne Kd Kizzik posiela svojich 86,000, Kiss platí a Simon sa dlho krúti, no zahadzuje. Kizzik otáča Ax Qx a Kiss Kc 9c. River 6d však nič nemení a Kizzik si pripisuje pekný pot. Kissovi po hre zostalo asi 25,000, o ktoré prišiel v nasledujúcej hre.

Fotogaléria 

Level 14: 2,000 - 5,000 / 5,000, avg. 194,667, ent.: 15/73

1:30 Nevyšlo...

Beny Tzitzov limpol, Antal Kiss raisoval na 13,000 a nik viac záujem o hru nemal. Beny dorovnal a na flope Kd 8h 3c obaja checkovali. Na turne 8c Antal vsadil 15,000 a Beny dorovnal. Na rivri 2d Antal pokračoval za 20,000 a Beny raisoval na 65,000. Po prerátaní stacku Antal dorovnal a nechal si asi 20,000 behind. Beny karty okamžite hodil do mucku a Antal za odmenu otočil Kx Qx. V posledných minútach nás opustil Tonguc Suer, Grangel Fortea a Daniel Stencer.

Level 13: 2,000 - 4,000 / 4,000, avg. 162,222, ent.: 18/73

Z dnešného flightu sa do Day 2 pozrie sedem hráčov 

Break 15 min

00:55 Grangel Fortea double up

Grangel otvoril na 6,500 a Suer z bb ho vystavil all inu za jeho 58,000. Grangel s Jx Jx dorovnal a Suer otočil deviatky. Po boarde 3x 3x 2x Qx 4x sa nezmenilo nič a Grangel si tak pripisuje double up.

00:40 Koreimann berie od Ferreru

Marvin otváral z EP na 6,800, Koreimann dorovnal z Hj a Skurskii sa pridal z bb. Na flope Tc 8c 3h Marvin c-betoval 15,000 a dorovnal iba Koreimann. Na turne Ah pokračoval Marvin za 21,100, ktoré znova dostal bez problémov. River Ts však už obaja checkli a Marvin hlási 5x 5x. Koreimann otáča Ax 8x a pot tak vyhráva.

Level 12: 1,500 - 3,000 / 3,000, avg. 155,556, ent.: 18/70

00:25 Štipľavá

Daniel Stancer poslal jeho 39,000 z Ep s Ax 6x, Dainius s esami dorovnal a Tomáš Martini o niekoľko seatov ďalej nasypal do hry 192,600 s Kx Kx. Dainius dorovnal a po boarde Qx Tx Kx 6x 8x si tak Tomáš pripisuje masívny double up.

00:15 Antal Kiss vyhráva ďalší pot

Na flope 6x Kx 3x bolo v pote asi 15,000 a Antal betoval 11,000. Beny Tzitzov dorovnal a turn Qx aj river Kc obaja checkli. Beny karty muckol, ale Antal otočil Ax Qx.

Fotogaléria

Level 11: 1,000 - 2,500 / 2,500, avg. 132,000, ent.: 20/66

23:50 Antal Kiss zobral pekný pot malým betom

Na flope As 5s 6c bolo v pote takmer 25,000 a Antal z pozície betuje 6,000. Všetci traja súperi pomalým tempom karty zahodili.

23:35 Tomáš Martini si pripisuje menší pot

Na flope As Ts 6d Dainius betoval 7,000 do potu asi 15,000. Tomáš z pozície zaplatil a na turne Ks po checku súpera vsadil 7,000. Dainius uvažoval zopár sekúd a nakoniec sa s kartami rozlúčil.

Na začiatku mája sa do Banco Casino Bratislava vracia aj séria Tanna delle Tigri ! 

Level 10: 800 - 1,600 / 1,600, avg. 96,923, ent.: 26/63

23:10 Christos Vettas vyradený

Na flope Ac 6c As betoval Dainius 4,500 do potu asi 12,000, Christos dorovnal a tretí hráč v hre sa pustil. Na turne Kc betoval Dainius 14,000 a po hodnej chvíli dostal znova zaplatené. Na rivri 3h Dainius poslal all in efektívne asi 40,000 a Christos s jeho 3x 3x okamžite zaplatil. Dainius však otočil Ax Kx a Christos tak nateraz vypadáva.

22:50 Dlhý tank

Na turne Ac Qc Qs 3d bolo v pote okolo 22,000 a Jozef Libo betoval 15,000. Tomáš Patka dlhšie uvažoval, no nakoniec karty zahodil.

Level 9: 800 - 1,600 / 1,600, avg. 84,286, ent.: 28/59

Break 15 min

22:30 Mario Lakatoš s dvoma barellmi

Na flope As 9d 7d Mario betuje 2,300 do potu asi 5,000. Franz platí a Matija s Nyirom zahadzujú. Na turne 2s Mario pokračuje za 4,000, ale Franz hru vzdáva.

Kompletný rozpis Banco Casino Masters 250,000€ GTD:

22:15 Kizzik posiela

Na flope Td 3d 4d bolo v pote niečo nad 11,000 a Mark Mate betoval z pozície 10,000. Kizzik odpovedal all inom za viac ako 55,000 a Mark po dlhom uvažovaní karty zahadzoval. Po hre mu Kizzik otočil Ad.

Level 8: 600 - 1,200 / 1,200, avg. 68,750, ent.: 32/55

Fotogaléria

21:50 Peter Harmandas triple up

Harmandas posielal svojich 5,400 z Ep, Attila dorovnal a na bb sa dlhšie krútil Tomáš Patka, ktorý nakoniec dorovnal tiež. Flop 9c 6c 5h sa checkoval, na turne Jh betoval Patka 2,500. Gonda zahadzoval a Harmandas otočil 7h 3h. Patka držal Jx Tx, avšak po rivri Th Harmandas skompletoval svoju flush.

Level 7: 500 - 1,000 / 1,000, avg. 57,778, ent.: 36/52

21:30 Vettas víťazne

Dainius otvoril z Co na 1,800 a platil iba Christos z bb. Flop 8s 6h 7c aj turn Js obaja precheckovali. Na rivri 7h Christos betuje 2,000, ktoré bez slova dostáva. Christos v showdowne otáča 9x 7x a jeho súper s kyslím výrazom karty muckuje.

21:20 Jirout vyhráva betom na turne

Turn Ks 2c 3h 6c priniesol bet 4,500 do potu takmer 9,000 od Jirouta. Nik z jeho troch súperov však nedorovnal a tak pot zobral bez showdownu.

Beží aj Supersatelit do Banco Casino Masters ! 

Level 6: 400 - 800 / 800, avg. 56,000, ent.: 35/49

20:55 Harmandas berie

Sidiropoulos otváral na 1,500 z Mp, Harmandas z buttonu dorovnal a pridal sa aj Sándor z bb. Flop Jc Qc 8s všetci traja checkli. Na turne 3d Sándor betuje 2,000 a obaja súperi dorovnávajú. Na rivri Jd všetci checkujú, Sándor otáča Ac Tc, Sidiropoulos As Kc a Harmandas pot berie k sebe s Tx 6x.

20:40 Jozef Libo víťazne

Na flope 8d 2d 7c bolo v pote 16,500 a Libo, Skurskii aj Svoboda checkovali. Na turne 3d Libo vsadil 5,000 a obaja súperi sa kariet zbavili.

Level 5: 300 - 600 / 600, avg. 51,250, ent.: 32/41

Break 30 min

Fotogaléria

20:00 Split pot

Na flope 7s 6s Kc bolo v pote 21,500 a Attila Gonda bol v all ine. Maté Sándor betol 5,000 a Koreimann s Harmandasom zahodili. Attila otočil Kx Jx a Maté ešte mohol vyhrať s Kx Js. Turn Ks a river 5d však potvrdili split.

Level 4: 200 - 500 / 500,avg. 53,333, ent.: 24/32

19:40 Pekný flop pre Marvina

Majid Gorgin si limpol, Suer raisoval na 1,600, Marvin z blindov zaplatil a Majid sa pridal. Na flope Ad Th As Suer pokračoval za 1,600 a obaja súperi dorovnali. TUrn 8h aj river 3h sa však už checkovali a Marvin otáča Ax Qx. Obaja súperi karty muckli.

19:20 Jednoduchý pot pre Attilu

Koreimann otvoril na 1,400 z Ep, Attila a Sándor dorovnali. Na flope Ks 2h 9d Attila betoval 1,400 a obaja súperi plynule zahodili

Level 3: 200 - 400 / 400, avg. 44,800, ent.: 25/28

18:55 Jozef Libo out

Na rivri Ah 2h Ac Qh 5h Libo posiela all in asi 12,000 do potu okolo 20,000. Andreas Koreimann snapcalluje s Ad 5d a s prehľadom Jozefa s Kh 4s vyraďuje.

18:45 Christos Vettas berie veľmi pekný pot

Mark Mate otváral na 1,100, Vettas a Suer dorovnali. Tibor Bogdan sa rozhodol pre raise na 3,300 a všetci hráči zaplatili. Na flope 9c 8c 3d Bogdan pokračuje betom za 6,000 a vyháňa iba Suera. TUrn 5s sa checkuje a na rivri 7h Vettas vsádza 15,000. Obaja súperi mlčky zahadzujú a Christos si tak pot vezme.

Level 2: 100 - 300 / 300, avg. 42,105, ent.: 19/20

Fotogaléria

18:25 V turnaji zatiaľ sedia

Kizzik, Svoboda, Vettas, Libo a ďalší

Level 1: 100 - 200 / 200, avg. 40,000, ent.: 19/19

Banco Casino Masters 250,000€ GTD

Late Registration : 12 levels
10% of the field qualify to Day 2 / 170€ buy-in back after the conclusion of Day 1
All players qualified for Day 2 are ITM
Soft drinks and dinner are free of charge for all players
10% fee + 5% staff deducted from the prize pool

Banco Casino Masters 250,000€ GTD:

 

 

Tanna Delle Tigri 250,000€ GTD:

Scandinavian Poker Open Championship 250.000€ GTD

Poker Belgique Masters 250.000€ GTD

Winamax Poker Open

Koleso šťastia „BANCO WHEEL“ rozdáva 100,000€ - zatočte kolesom každý deň!

Každý kto hra výherné prístroje s Banco Kartou bude odmenený až do výšky 10%!

  • Komentáre