Po nekonečnom dni, v ktorom sa stretlo 16 finalistov sa nakoniec po deale v headsupe stáva Ati, ktorý za svoj výkon vyhral okrem trofeje aj 18,540€ v hotovosti. Ak máte chuť na turnajovú akciu, už túto sobotu 30.10 sa odohrá jednodňový Haloween 30,000€ GTD event s buy inom iba 110€. Od 15.11 je pre Vás pripravená séria Slovak Poker Championship, ktorej Main Event ponesie garanciu 150,000€ a buy in je nastavený na sympatických 225€. Chýbať samozrejme nebudú kvalifikácie a množstvo sideeventov. Pre viac informácií určite sledujte náš web alebo sociálne siete. Tešíme sa na Vás ! 

Finálne umiestnenie hráčov vo Final Day : 

1. Ati10  -  18,540 €
2. Spot Ľudovít - 13,700€
3. Zloczower Michael -     8 135 €
4. Mild Kevin - 5 705 €
5. Maceják Matej - 4 835 €
6. Németh Miloš - 3 985 €
7. Desset Dominik - 3 235 €
8. Bednár Vladimír - 2 485 €
9. Ziegerhofer Franz -     1 570 €
10.Fridrich Radovan - 1 020 €
11.Schnierer Matúš -  1 020 €
12.Scherba Vitalii -  1 020 €
13.Yugay Vasiliy - 770 €
14.Ivancich Markus - 770 €
15.Papai Laszlo    770 €
16.Lang Erich - 620 €

2:45 Na druhom mieste končí Ľudovít Spot za 13,700€

Úmorný headsup skončil v hre kde si Spot našiel Ac Kd a Ati completol zo sb, Spot raisol na 925,000 a Ati dorovnával. Na flope 7s Qd 5c Spot vsádza 525,000 a Ati okamžite raisuje na 1,600,000. Spot po minútke posiela all in 7,700,000 a Ati po chvíli nešťastia s Qs 3s platí. Turn 3d a river 4s boli poslednými rozdanými kartami v dvadsiatom ôsmom masterse.... 

2:30  Harmonogram Slovak Poker Championship je zverejnený : 

2:30 A sme takmer na začiatku

Na rivri Kh 9s 3h Jh 4d sú v pote asi tri milióny a Ati betuje 2,200,000. Spot niekoľko minút znova premýšľa a karty zahadzuje. Spot drží 8,100,000 a štrnásť miliónov sa nachádza u Atiho.

 

2:20 Zatiaľ nič zásadné

Chalani si zasa prehodili zopár menších potov ale nič zásadné sa nezmenilo...

 

2:07 Stacky po prestávke

Ati - 13,000,000

Spot - 9,400,000

 

Level 32: 125,000 - 250,000 / 250,000, avg. 10,980,000, ent.: 2/549

 

Krátky break 

1:50 Spot double up

Spot otvoril na 425,000 a Ati dorovnal. Na flope 9d 4d 7c c-betoval Spot 325,000, ktoré od Atiho dostal. Na turne Js už to bolo 825,000 a Ľudovít dostal aj tie. Na rivri Kd posiela Ati plnú, pričom Spotovi zostáva za čiarou posledné 3,000,000. Spot sa trápi nad svojim rozhodnutím hodné tri minúty a nakoniec s esami dorovná. Ati otáča Qx 4x a Spot sa tak dostáva na viac ako 9,000,000.

 

1:35 Moc sa toho nedeje

Páni si pohadzujú medzi sebou menšie poty a na zásadnejšiu akciu stále čakáme. V poslednej hre Ati otvoril na 500,000 a Spot dorovnval. Flop ás 6d Ac naceňoval Ati na 600,000, ktoré aj dostal. Turn Ks obaja checkli a na rivri Jd betoval Ati 750,000, ale Ľudovít svoje karty zahadzoval. Náskok rakúskeho hráča sa tak o niečo zväčšil.

 

Level 31: 100,000 - 2000,000 / 200,000, avg. 10,980,000, ent.: 2/549

1:15 Počas pauzy sa hráči dohodli na nasledovnom, veľmi reprezentatívnom deale

Ati - 14,700,000 - 15,395€ 

Spot - 7,200,000 - 13,700€

Dohrávka o 3,145€ a blind levely v trvaní 30 minút.

 

Level 30: 75,000 - 150,000 / 150,000, avg. 10,980,000, ent.: 2/549

 

Krátky break 

 

00:52 Končí aj Michael Zlozczower. Tretie miesto a 8,135€ patrí práve jemu

Trojdňový heater ako bol tento by určite uvítal každý. Spanilú jazdu zdanlivo neporaziteľného rakúšana však ukončil on sám potom, čo Ati otvoril na 425,000 a Michael rejamol 3,000,000 s Kh 8h. Ati s Ax Qx okamžite dorovnal a po boarde Jd 3s 5h 9h 3c sa presúvame do headsupu.

00:35 Končí aj Kevin Mild. Za štvrté miesto si odnáša 5,705€

Kevin poslal svojich 2,100,000 za čiaru s Ah 4d, Spot dorovnal s Ac Tc. Po boarde 8x 8x 5x Tx Tx bolo pre zástupcu PokerCode vymaľované.

00:32 Matej Maceják po obrovskom flipe končí na piatom mieste za 4,835€

Matej sa dostal do preflop all inu s Ax Kx proti desiatkam Atiho za viac ako 5,000,000. Po boarde Tx 4x 7x 7x Ax sa však Matej musí uspokojiť s piatym miestom.

00:25 Vysoká hra na nízkej úrovni ... potretíkrát

Ati otvoril na 350,000 a Matej 3-betol na 1,100,000. Ati dorovnal a na flope Ks 9s 3h z prvej poslal all in asi 3,500,000. Matej okamžite zahodil.

 

00:21 Stacky na začiatku tridsiateho levelu:

Maceják - 5,800,000

Zloczower - 5,100,000

Spot - 4,800,000

Ati10- 4,400,000

Mild- 1,800,000

Level 30: 75,000 - 150,000 / 150,000, avg. 4,392,000, ent.: 5/549

 

Break 15 minút

 

23:50 Miloš Németh dostáva konečnú na šiestom mieste za 3,985€

Miloš po niekoľkých nepodarených stretoch poslal all in 520,000 s Jh 9h a Matej dorovnal s Ax Tx. Po boarde Qs 9s 2s Qc Ts Matej posiela Miloša po odmenu na kasu.

23:25 Dominik Desset končí na siedmom mieste za 3,235€

Dominik poslal posledných 600,000 s Ks Qs a Miloš Németh našiel Ac Qc. Po zabíjackom boarde 4c Tc Jc 9c 4s Dominik tak v tomto festivale pasivity, kde nemohol takmer nič spraviť končí.

23:10 Spot double up

Ati otvoril, Spot 3-betoval na 655,000 a Ati dorovnal. Flop 3x 2x Qx vyprovokoval Atiho k pushu, ale Spot so svojim setom Qx Qx snapcalloval. Ati otočil osmičky a turn Tx aj river Tx potvrdili Ľudovítovu dominanciu.

 

Level 29: 60,000 - 120,000 / 120,000, avg. 3,137,143, ent.: 7/549

22:50 Desset posiela

Dominik našiel Jd Td a posiela svoj stack v hodnote 1,200,000 za čiaru. Samozrejme bez akcie ...

 

22:40 Maceják double up

Maceják sa dostal do all inu s Ah Th proti Atimu Ad 6s v bitke blindov. Po boarde 9h Tc 5d Jh Ac si Matej pripisuje double up a šplhá na 2,800,000.

 

22:35 Tentokrát posiela Spot

Matej otvoril na 250,000 a o niekoľko pozicií ďalej Spot posiela all in 1,800,000. Callu sme sa však nedočkali.

 

22:30 Mild double up

Maceják otvoril na 225,000 a Kevin poslal all in 690,000, ktorý Matej s Kd 7d zaplatil. Proti šestkám rakúskeho hráča to bol flip, ktorý však po boarde 6h Jh 2c 9h 5s neskončil seat openom.

 

22:20 Maceják posiela

Ati10 si limpol, Maceják rejamol 1,300,000, ZLoczower na buttone zahadzoval Ad Jd, Desset na sb našiel Ac Tc ale zahodil tiež. Ati svoje Qx Jx zahodil tiež a Matej tak berie aspoň niečo.

 

22:10 Haloweenska jednodňovka s garanciou 30,000€ už túto sobotu ! 

Level 28: 50,000 - 100,000 / 100,000, avg. 3,137,143, ent.: 7/549

Stacky hráčov:

Seat 1: Spot Ľudovít - 2,540,000

Seat 2: Mild Kevin - 1,390,000

Seat 3: Németh Miloš - 3,670,000

Seat 4: Ati10 - 6,650,000

Seat 6: Maceják Matej - 880,000

Seat 7: Zloczower Michael - 5,170,000

Seat 9: Desset Dominik - 1,650,000

Break 15 minút

 

21:32 Maceják posiela

Matej padol na posledných 720,000 a tie poslal z Hj do hry s Kc 7c. Mild na bb premýšľal s Kx Qx, ale odvahu na call nenabral. 

21:15 Teraz do stacku pridáva Ati

Kevin otvoril na 190,000, Lajo dorovnal a Ati 3betuje na 415,000. Obaja súperi však zahodili a Ati sa dostáva cez 7,000,000, takmer tretinu chipov v hre.

 

21:05 Lajo stúpa

Lajov stack naberá stúpajúcu tendenciu. Po niekoľkých vydarených hrách má pred sebou takmer 4,000,000. V poslednej hre si otvoril na 160,000 a Zloczower z bb sa bránil. Na flope 9x 4x 8x Lajo c-betol 175,000 a Zloczower karty okamžite zahodil.

 

20:50 Bednár out na ôsmom mieste za 2,485€

Vlado otvoril na 160,000, Ati točil na 580,000 a Vlado svojich 1,600,000 poslal za čiaru s deviatkami. Ati s Ax Kx snapalloval a po boarde Tx Qx 8x 6x Jx Vlado končí.

 

20:45 Franz Ziegerhofer končí na deviatom mieste za 1,570€

Franz dokázal so svojim stackom vo výške 460,000 minraisnúť na 160,000 a dorovnal iba Miloš Németh. Na flope Js 5s 6d sa dostali do all inu, kde Miloš otáča 5x 4x a Franz Ah Th. Turn 2x a river 7x posiela z finálového stola rakúskeho hráča priamo na kasu.

 

Level 27: 40,000 - 80,000 / 80,000, avg. 2,440,000, ent.: 9/549

20:40 Harmonogram Slovak Poker Championship je zverejnený : 

20:32 Mild Vs Maceják

Kevin otvoril na 120,000 a Maceják z buttonu dorovnával. Flop Qx Qx 9x sa checkoval, Na turne 8d Matej betol 180,000 a Kevin karty zahodil.

 

20:10 Začíname double upom pre ZIegerhofera

Franz sa dostal do all inu za jeho 290,000 s Js Ts proti Zloczowerovi s Ax 7x. Po boarde Tx 8x 3x 6x 2x si však pripisuje double up.

 

Hráči si z finálového stola odnesú ešte tieto odmeny : 

1.miesto    20 225 €
2.miesto    12 015 €
3.miesto    8 135 €
4.miesto    5 705 €
5.miesto    4 835 €
6.miesto    3 985 €
7.miesto    3 235 €
8.miesto    2 485 €
9.miesto    1 570 €

170€ bolo postupujúcim hráčom vyplatených na konci úvodného flightu, finálová deviatka si odnesie k svojmu payoutu aj 225€ ticket na Slovak Poker Championship 150,000€ GTD Main Event. Tieto peniaze sú v payoute už započítané.

Stacky a seating finálového stola:

Seat 1: Spot Ľudovít - 1,975,000

Seat 2: Mild Kevin - 1,905,000

Seat 3: Németh Miloš - 2,080,000

Seat 4: Ati10 - 5,120,000

Seat 5: Ziegerhofer Franz - 320,000

Seat 6: Maceják Matej - 1,950,000

Seat 7: Zloczower Michael - 4,310,000

Seat 8: Bednár Vlado - 1,345,000

Seat 9: Desset Dominik - 2,945,000

Link na livestream :

Live Report bude pokračovať súbežne so streamom

 

Level 26: 30,000 - 60,000 / 60,000, avg. 2,440,000, ent.: 9/549

Z tohto levelu nám zostáva odohrať asi 44 minút

 

Break 

18:55 Na finálový stôl sa nedostane ani Rado Fridrich. Končí na desiatom mieste za 1,020€

Rado poslal 740,000 z Ep so 6h 4h, Lajo však našiel na bb Ah Qs a po boarde Qx 7x 9x 7x 7x Rado prichádza o stack.

18:50 Matúš Schnierer končí na jedenástom mieste za 1,020€

Matúš sa dostal do preflop all inu za asi 1,000,000 s Ax Qx proti Atimu, ktorý držal osmičky. Po boarde Jx Jx 6x 4x Jx Matúš kráča na kasu.

Level 26: 30,000 - 60,000 / 60,000, avg. 1,996,364, ent.: 11/549

 

Break 10 minút

 

18:25 Vitalii Scherba si za dvanáste miesto odnáša 1,020€

Vitalii sa dostal do preflop all inu s Ax Jx proti Qx Qx Rada Fridricha. Po blank boarde svoj short odovzdáva a kráča na kasu.

18:20 Ati znova v tanku

Ati otvoril na 105,000 z buttonu a Maceják posunul 940,000 za čiaru. Po dlhom premýšľaní Ati zahodil

 

18:15 A je to tu znova... vysoká hra na nízkej úrovni

Dominik Desset otvoril na 100,000 a Zloczower 3-betoval na 230,000, ktoré Dominik poľahky zaplatil. Flop Qs Js Th priniesli od rakúskeho hráča c-bet 330,000 a Desset platil. Na turne 3c Zloczower okamžite shipuje za čiaru asi 3,000,000 a Desset ešte rýchlejšie zahadzuje.

 

18:05 Vassiliy Yugay končí na trinástom mieste za 770€

Vassiliy sa dostal do preflop all inu za asi 1,200,000 s Ax Jx proti Ľudovítovi s Ax Jx. Po runoute Tx 2x 7x 6x 4x je jasné, že titul do Kazachstanu nepoputuje.

17:55 Ivancich Markus končí na štrnástom mieste za 770€

Markus poslal svoj short do hry s Tc 8c a Kevin si našiel osmičky. Po boarde 9x 5x Qx 4x 9x Kevin udržal a prichádzame o hráča.

17:50 Harmonogram Slovak Poker Championship je zverejnený : 

17:40 Schnierer v tanku

Keď je foldnuté až po Scherbu na sb, Matúš mu hovorí, že má prvú priležitosť ho vystaviť all inu. Vitalii na nič nečaká a Matúš so svojim shortom tankuje neuveriteľné štyri minúty než sa rozhodne zahodiť.

 

17:36 Desset berie pekný pot

Na flope 8c 4c 7s betoval Dominik 100,000 a Kevin raisol na 275,000. Dominik s kľudom dorovnal a turn 6d obaja checkli. River Qc betol Kevin za 180,000 a Dominik po minúte raisol na 1,250,000. Kevin premýšľal asi dve minúty, nakoniec Dominik zavolal time a Kevin karty okamžite vrátil dealerovi.

 

Level 25: 25,000 - 50,000 / 50,000, avg.  1,568,571, ent.: 14/549

 

17:15 Spot double up

Dostal sa do preflop all inu za 950,000 s Kx Kx proti Ax Ax Atiho. Po boarde Kx 7x 7x 9x 4x musí Ati odovzdať časť stacku.

 

17:05 Na Atiho celkom tight fold

Ati otvára na 85,000 z buttonu a Maceják zo sb reshipuje asi 500,000. Ati po krátkej chvíli face up zahadzuje Ah 8h. 

 

16:55 Papai Lászlo končí na 15tom mieste za 770€

Papai sa dostal do preflop all inu za asi 800,000 s Ax Qx proti Kevinovi s Kx Kx. Board 3x 3x Tx Jx 7x však bol na strane rakúskeho hráča a Papai kráča na kasu.

16:50 Dianie v Banco Casino Bratislava môžete sledovať aj na následujúcich linkoch:

Banco Casino Instagram: instagram.com/bancocasinoBA/

Facebookový profil Banco Casino: facebook.com/bancocasinobratislava

Web stránka: http://www.bancocasino.sk/web/

Youtube kanál Banco Casino:
https://www.youtube.com/bancocasinobratislava

16:35 Erich Lang končí na šesnástom mieste za 620€

Lang sa dostal znova do all inu, tentokrát s Ax 9x proti Ah Th Bednára. Po boarde Ad 8s 7c Tc Ks Erich končí vo Final Day ako prvý.

16:32 C-bet stačí

Yugay si otvoril z Ep na 80,000 a dorovnal Maceják na bb. Flop Kx 8x 3x obaja checkli. Na turne 2x betol Yugay 100,000 a Maceják zahodil. Na vedľajšom stole Lang točil s Ax Kx proti rovnakej kombinácií Bednára. Flush nikomu nedoskákal a tak sa počet hráčov nezmenil.

 

Level 25: 20,000 - 40,000 / 40,000, avg. 1,372,500, ent.: 16/549

 

16:22 Kevin double up

Kevin posielal z Ep 490,000 a Lajo z druhého konca stola dorovnával. Kevin otáča Ax 8x, Lajo drží štvorky. Board 7x 5x Jx 9x 6x prináša rakúskemu hráčovi straight a tak svoj stack dvojnásobí.

 

16:20 Spot 3-betuje

Scherba si otvoril na 60,000 a o dve meista ďalej Ľudovít volí 3-bet na 165,000. Po chvíli Scherba karty zahadzuje.

 

16:10 Začíname doubleupom pre Ericha Langa

Erich sa dostal do preflop all inu s 5x 5x proti Kx Qx Zloczowera za asi 5bb. Po boarde 3x 8x Tx 6x 3x si Erich pripisuje životne dôležitý double up.

 

Level 23: 15,000 - 30,000 / 30,000, avg. 1,372,000, ent.: 16/549

Z tohto levelu nám zostáva odohrať 16 minúť a 34 sekúnd, všetky ďalšie levely už potrvajú 60 minút

 

Hráči si dnes odnesú tieto odmeny :

1.miesto    20 225 €
2.miesto    12 015 €
3.miesto    8 135 €
4.miesto    5 705 €
5.miesto    4 835 €
6.miesto    3 985 €
7.miesto    3 235 €
8.miesto    2 485 €
9.miesto    1 570 €
10-12.miesto    1 020 €
13-15.miesto    770 €
16.miesto    620 €

170€ bolo postupujúcim hráčom vyplatených na konci úvodného flightu, finálová deviatka si odnesie k svojmu payoutu aj 225€ ticket na Slovak Poker Championship 150,000€ GTD Main Event. Tieto peniaze sú v payoute už započítané.

Link na livestream :

 

Stacky postupujúcich do Final Day:

Banco Casino Masters:

Buy-in: 170€ (2x re-entry flight)

Starting stack: 40,000 chips

Flights 1A-1G turbo: 30 min. blinds, turbo 15 min. blinds, hyperturbo 10 min. blinds

Ante: Big blind ante

Late reg.: 12 levelov
Postup do Day 2: 10% z celkového počtu entries v postúpi z každého flightu do Day 2

Postup do Day 2: Všetci postupujúci do Day 2 získajú hneď buy-in späť (170€)

Day 2: Všetci sú platení

Day 2: Hrá sa do posledných dvoch stolov

Day 2: 45 min. blinds / start Day 2 - 3,000 - 6,000 (ante 6,000)
Final Day: 60 min. blinds

Víťaz ma garantovanú odmenu minimálne 20,000€

Banco Casino Masters 100,000€ GTD :

 

Jeseň v Banco Casino rozdá 200.000€ - odneste si tisíce eur z kasína!

Koleso šťastia „BANCO WHEEL“ rozdáva 100,000€ - zatočte kolesom každý deň!

Bad Beat Jackpot 40,824€

​ ​​ ​

  • Komentáre