SOPC Main Event 250,000€ GTD prilákal celkom 1,113 hráčov a šampiónkou sa stala Tina Christensen. Tina turnaj vyhrala bez akéhokoľvek dealu za plných 40,965€. Kým u nás jedno dobrodružstvo končí, iné sa začína ! Banco Casino Summer Cup 100,000€ GTD začína už dnes o 18:00 svojim flightom 1A a buy in je nastavený na veľmi priateľských 100€. Týmto samozrejme nekončíme a leto bude nabité pokrovou akciou. Pre viac informácií sledujte náše sociálne siete a web. Tešíme sa na Vás !

Final day payout:

1.Christensen Tina 40 965 €
2.Kovacs Dominik 24 840 €
3.Kusiewicz Filip 16 315 €
4.Christensen Marcus 12 040 €
5.Christiansen Anders 9 190 €
6.Mohammad Kashi 6 815 €
7.Aradinovic Safet 4 940 €
8.Kunc Nikola 3 515 €
9.Bereyne Syilvia 2 765 €
10.Mezriczki Ferenc 2 340 €
11.Rapo Dušan 2 340 €
12.Rasmussen Karsten  2 340 €
13.Tsouloftas Georgios 2 040 €
14.Soerensen Jacob 2 040 €
15.Bumba Peter  2 040 €
16.Paleta Rastislav  1 740 €

1:15 Dominik Kovacs končí na druhom mieste za 24,840€

Dominik posielal posledných 7bb s Kx Jx. Tina dorovnala s Kx 7x z bb a board 7x 7x 4x 8x Jx bol posledným boardom Main Eventu SOPC.

1:00 Headsup Christensen Vs Kovacs

Kovacsovi zostáva posledných 7bb a Tina drží zvyšok, takmer 50bb. Toto by mohlo byť naozaj rýchle.

00:45 Tina vyraďuje Kusiewicza na treťom mieste za 16,315€

Kusiewicz najskôr doublil s Qx Qx proti Ax 7x u Kovacsa. O niekoľko hier na to Tina otvárala button na 2,300,000, Kovacs dorovnal zo sb a Kusiewicz poslal za čiaru 5,300,000. Tina aj Dominik dorovnali a na flope Ad 9d 8h obaja checkovali. Na turne Td Tina vsádzala 3,000,000 a Dominik dorovnal. Na rivri 5h Tina vystavila Dominika all inu a ten okamžite zahodil. Tina otočila Kd 5d pre flush a Kusiewicz bol porazený s jeho Jh 9h.

00:30 Marcus Christensen vyradený na štvrtom mieste za 12,040€

Na flope 2s 7s Js bolo v pote 4,400,000 a Marcus leadoval z bb za 1,300,000. Dominik Kovacs dorovnal a na turne 6c Marcus pokračoval za 1,500,000 a Dominik s kľudom dorovnal znova. Na rivri 9d Christensen checkoval a Kovacs poslal 6,200,000. Marcus po niekoľkých sekundách dorovnal s jeho Jd 5d, ale Dominik otočil nekompromisné As 6s pre flopnutú nuts flush a Marcus je ďalším vyradeným súperom.

Level 35: 400,000 – 800,000 / 800, avg. 13,912,500, ent.: 4/1,113

Break 15 min

23:55 Anders Christiansen končí na piatom mieste za 9,190€

Marcus limpoval z Co, Anders skompletoval svoj sb a Kusiewicz checkoval z bb. Na flope Ks 4s 3c všetci traja hráči checkovali. Na turne 2s Anders betoval 1,100,000 a Marcus odpovedal raisom na 2,200,000. Anders poslal zostávajúce tri milióny do boja, avšak asi nečakal od súpera snapcall so setom dvojok. Anders otočil Kc Td a po rivri 8d Anders končí.

23:40 Filip Kusiewicz padá na ultrashort

Kusiewicz dostal do hry svojich 7,600,000 s Kx Qx proti Kovacsovi, ktorý držal asi o dva milióny menej. Kovacs otočil esá a po boarde 3x Ax 6x 5x 9x doublí, Filipovi zostáva niečo nad 3bb.

Toto leto bude v Banco Casino Bratislava šialene horúce !

Level 34: 300,000 – 600,000 / 600,000, avg. 11,130,000, ent.: 5/1,113

23:20 Filip Kusiewicz double up

Tina otvára na 1,500,000 z Ep a Kusiwciz poslal z bb za zostávajúce tri milióny. Tina dorovnala s Ac 9d, Filip otočil 8d 8c. Po boarde 7x 6x Tx Qx 6x udržal poľský hráč s jeho párovou kombináciou.

23:10 Pot pre Tinu

Tina completla svoj sb a Marcus z bb checkoval. Na flope 7s 3s 4d Tina betovala 1,000,000 a Marcus odpovedal raisom na 2,000,000. Tina dorovnala a na turne 9h pokračovala betom za 2,000,000, ktorý Marcus už iba dorovnal. Na rivri Ks Tina betovala 2,000,000 a Marcus po niekoľkých sekundách dorovnal so 7x 6x, ale Tina otočila Jx 7x a pot zobrala k sebe.

Level 33: 250,000 – 500,000 / 500,000, avg. 11,130,000, ent.: 5/1,113

22:45 Počas technických problémov z turnaja vypadli Aradinovic a Mohammad

Nanešťastie hry sme nezachytili. Safet Aradinovic opustil turnaj na siedmom mieste za 4,940€, Kashi Mohammad bol vyradený na šiestom mieste za 6,815€. Ospravedňujeme sa !

Level 32: 200,000 – 400,000 / 400,000, avg. 11,130,000, ent.: 5/1,113

Break 20 min

21:25 Nikola Kunc končí na ôsmom mieste za 3,515€

Kunc poslal do hry 3,200,000 z Ep s Ks Td a Marcus Christensen dorovnal o niekoľko seatov ďalej s As Kc. Board Ax Jx 2x 2x 5x bol pre Kunca posledným.

21:10 Dominik Kovacs ďalší double up

Dominik otvoril na 2,000,000, Nikola Kunc poslal za 4,800,000 a Dominik dorovnal zostávajúcich 1,400,000 s Ad Qd. Nikola otočil As Kd a po boarde Jd 6d Kh 3s 7d padá na shortstack.

Level 31: 150,000 – 300,000 / 300,000, avg. 6,956,000, ent.: 8/1,113

20:45 Pot pre Mohammada

Mohammad otváral na 450,000 a dorovnala iba Tina z bb. Na flope Jh 7h Tc obaja checkovali. Na turne As Tina betovala 550,000 a Mohammad dorovnal. Na rivri 2d Tina betovala 1,100,000 a po krátkej chvíľke Mohammad raisoval na 4,000,000. Tina rýchlo zahodila.

20:30 Dominik Kovacs double up

Kunc otváral na 450,000 z Ep, Kovacs reshipuje jeho 2,700,000 zo sb a Christiansen rejamoval z bb. Kunc zahodil, Kovacs otočil As Jh, Christiansen Qs Qc. Po boarde Jc Jd 5s 7s 8d si tak Kovacs pripisuje double up.

Level 30: 100,000 – 200,000 / 200,000, avg. 6,956,000, ent.: 8/1,113

Chipcount oficiálneho FT:

Livestream:

 

Krátky break

19:15 Syilvia Bereyne končí na deviatom mieste za 2,765€

Syilvia dostala posledných 575,000 do hry s Ah Kd proti Marcusovi s Jd Td. Po boarde 8x 7x Qx 7x Tx tak Syilvia končí a spájame sa na oficiálny finálový stôl.

Chipcounts:

Short break

19:00 Dušan Rapo eliminated in 11th place for 2,340€, Mezriczki 10th for 2,340€.

Dušan jammed his last 600,000 from Ep with Kd Td and Tina called with Ax 3x. Blank board eliminated Dušan. On next table Ferenc Mezriczki got his 4,000,000 in with pocket aces against Kunc with pocket queens. Runout Qx 5x 6x 4x 7x eliminated Ferenc. We are moving to unofficial final table.

18:45 Ferenc Mezriczki double up

Ferenc got his 1,925,000 behind the line with Ad 5d and Bereyne found pocket tens. Board Ax Kx 9x 9x 9x doubled up Ferenc and Bereyne fell to the shortstack. Other than that, game is unusualy slow for this stage.

Toto leto bude v Banco Casino Bratislava šialene horúce !

Level 29: 100,000 – 150,000 / 150,000, avg. 5,059,000, ent.: 11/1,113

18:20 Karsten Rasmussen vyradený na dvanástom mieste za 2,340€

Na flope 3x 2x 5x Rasmussen dostal jeho 2,800,000 do hry so sedmičkami a Tina Christensen dorovnala s deviatkami. Turn Kx a river Qx rozhodol o tom, že toto boli pre Karstena posledné karty v tomto turnaji.

18:10 Georgios Tsouloftas vyradený na trinástom mieste za 2,340€

Na rivri 8h Kd 3h 8c Td bol pot okolo 2,000,000 a Georgios betoval 1,200,000. Marcus Christensen posiela za asi 3,000,000 ktoré mal Georgios celkom a po krátkej chvíľke cyperský hráč dorovnáva so 6x 8x. Marcus otočil Tx 8x a súpera vyradil.

17:55 Anders Christiansen double up

Neviem ako sa toto stalo, ale na flop Kx Jx 8x Safet dostal svoj stack za čiaru, kým v pote bolo asi 2,500,000 so 7x 8x proti Andersovi s Kx Jx. TUrn Tx a river 3x nemenili už nič a Safet tak odovzdal ešte dodatočných 3,725,000.

Level 28: 75,000 – 150,000 / 150,000, avg. 4,280,769, ent.: 13/1,113

Break 15 min

17:25 15te miesto a 2,040€ patrí Bumbovi, štrnáste Soerensenovi

Bumba dostal svoj short do hry so šestkami proti desiatkam, ktoré si našla Tina Christensen. Po blank boarde BUmba končil. V tej istej chvíli na vedľajšom stole leteli stacky za čiaru na flope Kx 9x 4x a Soerensen otočil nešťastne Ax Qx. Jeho súper držal Qx Qx a po turne Tx a rivri 7x je Soerensen tiež vyradený.

17:10 Prvým vyradeným dnešného final day je Rasťo Paleta

Rasťo dostal asi 400,000 do hry s Jx 9x proti Ax 5x, ktoré držal Dominik Kovacs. Board 4x 6x 6x Kx Qx nepriniesol Paletovi žiadnu pomoc a tak si odnáša 1,740€

16:55 Jacob Soerensen double up

Jacob dostal jeho 490,000 do hry s deviatkami a Kunc sa pridal s Ax Qx. Po boarde Jx 9x 7x 7x 2x Jacob prežíva.

Level 27: 60,000 – 120,000 / 120,000, avg. 3,478,125, ent.: 16/1,113

16:40 Mohammad Kashi double up

Na turne 4h 4s 3s 2s Mohammad poslal jeho 625,000 a Soerensen dorovnal s 5x 5x. Mohammad otočil Qs Ts a river Qh jeho double up potvrdil.

16:20 Pomalší štart

Na flope Td 8d 9h Kusiewicz, Georgios a Mezriczki checkovali. Na turne Kusiewicz betoval 275,000 do potu asi 600,000, Georgios dorovnal a Mezriczki zahodil. River 4d sa checkoval už celkom rýchlo a Filip otočil Jd 2c, čo v tomto prípade stačilo.

Dnes si hráči rozdelia tieto sumy:

1. 40 965 €
2. 24 840 €
3. 16 315 €
4. 12 040 €
5. 9 190 €
6. 6 815 €
7. 4 940 €
8. 3 515 €
9. 2 765 €
10-13. 2 340 €
13-15. 2 040 €
16. 1 740 €

Do turnaja sa zaregistrovalo celkom 1,113 hráčov a garancia tak aj tentokát odolala a Banco Casino Bratislava muselo prispieť sumou viac ako 44,000€. Hráči si pri postupe z ich flightov odniesli 185€ buy in back a 16 hráčov si odnesie aj 130€ ticket na Banco Casino Championship 150,000€ GTD a tieto peniaze už sú vo výplatnej štruktúre započítané.

Level 26: 50,000 – 100,000 / 100,000, avg. 3,478,125, ent.: 16/1,113

Z tohto levelu nám zostáva odohrať 31 minút. Všetky ďalšie levely potrvajú 45 minút.

Final Day chipcounts:

Livestream:

 

 

Scandinavian Poker Open Championship 250.000€ GTD

Late Registration : 12 levels
10% of the field qualify to Day 2 / 185€ buy-in back after the conclusion of Day 1
All players qualified for Day 2 are ITM
Soft drinks and dinner are free of charge for all players
10% fee + 5% staff deducted from the prize pool

Banco Casino Masters 250,000€ GTD:

Scandinavian Poker Open Championship 250.000€ GTD

Poker Belgique Masters 250.000€ GTD

Winamax Poker Open

The Festival 500,000€ GTD:

Koleso šťastia „BANCO WHEEL“ rozdáva 100,000€ - zatočte kolesom každý deň!

Každý kto hra výherné prístroje s Banco Kartou bude odmenený až do výšky 10%!

  • Komentáre