Pravidlá hry Blackjack pre hráča

Blackjack sa hrá so žolíkovými kartami. V kasíne hráte proti krupiérovi a snažíte sa dosiahnuť súčet (hodnotu) kariet vyšší ako má krupiér, nie však vyšší ako 21. Prečo práve 21? Pretože najvyšší možný súčet dvoch kariet má hodnotu 21, tvorí ju eso a karta s hodnotou 10. Táto výherná kombinácia sa nazýva Blackjack. Ak máte hodnotu kariet viac ako 21, prehrávate.

Dôležité je si uvedomiť: Cieľom je poraziť krupiéra a nie dosiahnuť súčet 21. A to môžete viacerými spôsobmi. Buď skončíte kolo s vyššou hodnotou kariet ako má krupiér alebo na začiatku kola dostanete karty eso a kartu s hodnotou 10. Takisto sa môže stať, že krupiér prehrá, ak prekročí hodnotu 21.

Bodovanie kariet v BlackJacku

 • Karty 2 až 10 majú svoju nominálnu hodnotu, ktorá je na karte uvedená.
 • Každá obrázková karta, teda karty J – Jack, Q – Queen a K – King, má hodnotu 10.
 • Karta eso A – Ace môže mať hodnotu 1 alebo 11 podľa toho, ako vám to v hre vyhovuje.

Rozdávanie kariet pri Blackjacku

Po umiestnení stávok (žetónov) Vám krupiér rozdá žolíkové karty zľava doprava. Každý hráč dostane 2 karty lícom nahor. Krupiér sebe rozdá 1 kartu. Kariet sa hráči nesmú dotýkať.

Ak máte 2 karty, ktoré sú kombináciou esa a hociktorej karty s hodnotou 10, máte Blackjack a vyhrali ste. Kasíno vám vyplatí 1,5 násobok vašej stávky. Ak má Blackjack aj krupiér, hra končí nerozhodne a vaša stávka zostáva naďalej v hre.

Možnosti hráča pri hre

 • Hit – zoberiete si od krupiéra ďalšiu kartu.
 • Stand – zostanete stáť (vynecháte kolo) alebo ak ste so svojimi kartami spokojný, ukončíte hru a nezoberiete si žiadnu ďalšiu kartu.
 • Double – zdvojnásobíte stávku. V tomto prípade dostanete od krupiéra ešte jednu kartu a hru ukončíte.
 • Split – rozdelíte hru. Rozdeliť hru môžete len vtedy, ak máte karty s rovnakou hodnotou. S každou kartou sa potom hráte samostatne hru. Pôvodnú stávku by ste však mali zdvojnásobiť.
 • Surrender – vzdáte sa. Vzdať sa môžete vtedy, ak neveríte svojím prvým dvom kartám. Polovica stávky vám zostáva a polovicu si berie kasíno.
 • Insurance – poistite sa. Ak je prvá karta krupiéra eso, môžete sa poistiť proti Blackjacku krupiéra skôr, ako si rozdá druhú kartu. Na poistenie je možné vložiť maximálne polovicu stávky a vypláca sa v pomere 2:1.

Kedy končíte hru Blackjack

 • Ak súčet vašich kariet prekročí hodnotu 21 a to aj v prípade, že krupiér takisto túto hodnotu prekročí.
 • Ak si zvolíte možnosť Stand a nechcete už žiadnu ďalšiu kartu.
 • Ak zdvojnásobíte stávku, vtedy dostane ešte jednu kartu a hru končíte.

Pravidlá Blackjack pre krupiéra

Kým hráč má pri tejto kartovej hre viaceré možností, krupiér má dané pravidlá.

 • Ak má súčet kariet 16 a menej, musí si zobrať ďalšiu kartu. V prípade, že ďalšou kartou krupiér prekročí súčet 21, musí vyplatiť hráčov tak, že hráč dostane späť svoju stávku a 100% tejto stávky naviac.
 • Ak má súčet kariet 17 a viac, musí zostať stáť a nesmie si zobrať ďalšiu kartu.