Turnaj 15K ONE DAY EVENT zaznamenal 109 entries a víťazom sa stal KOCHMAN SEBASTIAN DARIUSktorý si odniesol domov 4 100€ vrátane 130€ ticketu a taktiež trofej pre víťaza.
Gratulujeme!!!

5:10 2. miesto - Tamaškovič Vladimír - 2 400€ vrátane 130€ ticketu

Kochman raisuje na 200k a Tamaškovič 3betuje na 850k, čo Kochman platí. Flop 8-9-T Tamaškovič cbetuje 1M a Kochman calluje, turn 4 Tamaškovič posiela all in 2,6M a Kochman calluje s J-J, Tamaškovič drží na ruke kingy, ale river Q completuje Kochmanovi postupku a my spoznávame nového šampióna 15K ONE DAY EVENTU.

Kochman: J-J
Tamaškovič: K-K

Board: 8-9-T-4-Q

5:05 3. miesto - Pletwa - 1 565€ vrátane 130€ ticketu

Pletwa posiela all in z BT 435k a Kochman calluje s A-2, Pletwa má na ruke Q-T, na flope sa mu darí chytiť desiatku, ale river prichádza eso a Pletwa končí na treťom mieste.

Pletwa: Q-T
Kochman: A-2

Board: T-3-9-6-A

4:40 5. miesto - Olexak Jozef - 905€ vrátane 130€ ticketu

Kochman otvára na 160k a Olexak posiela 425k, ktoré Kochman snapuje s A-9, Olexak drží K-Q a po boarde bez kinga či queeny Olexak končí na piatom mieste.

Kochman: A-9
Olexak: K-Q

Board: 6-T-4-3-A

4:25 6. miesto - Anna Peter - 725€

Kochman na SB completuje a Anna posiela na BB 450k, Kochman calluje s A-J, Anna drží T-T. Flop prináša eso a po turne a rivri bez desiatky končí Anna na 6. mieste.

Kochman: A-J
Anna: T-T

Board: A-K-4-6-K

Level 22: 40000 - 80000 / 80000, avg. 2 725 000 ent.: 6/109

4:10 Double up pre Pletwu

Pletwa posiela 295k a Anna calluje. Pletwa drží K-Q a Anna A-K, Pletwa completuje postupku na river a doubluje.

Pletwa: K-Q
Anna: A-K

Board: J-9-4-2-T

3:55 7. miesto - Igor Kotan - 575€

Kotán dáva all in 230k a Tamaškovič na BB calluje s A-7, Kotán drží o niečo lepšiu kombináciu a to A-9. River prichádza sedmička, ktorá vyraďuje Kotána.

Kotan: A-9
Tamaškovič: A-7

Board: Q-3-2-6-7

Level 21: 30000 - 60000 / 60000, avg. 1 557 143 ent.: 7/109

3:40 Kovacs taktiež doubluje posledných 0,5bb

Kovac sa ocitol v autoalline na SB s poslednými 30k, kde si našiel Q-K a Kotán na BB má J-8. Flop 5-Q-6 je dobrý pre Kovacsa, turn J prináša outy Kotánovi, ale river 9 rozhodol, že Kovacs ešte svoju stoličku neopustí.

Kovacs: Q-K
Kotan: J-8

Board: 5-Q-6-J-9

3:35 Olexak doubluje

Pletwa otvára na 100k a Olexak posiela svoje posledné 3bb, ktoré Pletwa dopláca. V showdowne drží Olexak 9-9 a Pletwa musí trafiť tri outy s A-7, čo ale nedeje a Olexak doubluje.

Pletwa: A-7
Olexak: 9-9

Board: 4-6-2-8-K

3:25 Triple up pre Kotana

Kotán posiela all in 255k, Anna repushuje 1M a Olexak calluje (400k). Kotán drží Ks Ts, Anna J-J a Olexak A-Q. Flop prichádza 8s 9s Td, turn 6d a river Qs completuju Kotánovi flush a ztrojnásobuje svoj stack. Olexak berie 320k sidepot.

Olexak: A-Q
Kotan: Ks Ts
Anna: J-J

Board: 8s 9s Td 6d Qs

Level 20: 25000 - 50000 / 50000, avg. 1 557 143 ent.: 7/109

3:15 8. miesto - Lelito Dawid - 450€

Lelito sa ocitol v preflop all ine s A-K proti Kochmanovi, ktorý si znova našiel esá a po rivri Lelito končí na 8. mieste.

Lelito: A-K
Kochman: A-A

Board: Q-2-3-6-T

3:00 9. miesto - Hervat Zoltan - 355€

Kotán otvára na 150k a Hervat posiela all in 160k, Kochman 3betuje na 750k, čo Kotán snapcalluje. Flop 8s Ts 3h Kotán dáva all in 1M effective a Kochman snapuje s esami. Kotán drží Q-Q a Hervat Qs Js. Po turne Td a rivri 6d Hervat končí na 9. mieste a Kochman berie masívny pot.

Kotan: Q-Q
Kochman: A-A
Hervat: Qs Js

Board: 8-T-3-T-6

Level 19: 20000 - 40000 / 40000, avg. 1 362 500 ent.: 9/109

FINAL TABLE:

2:40 10. miesto - Peter Bokša - 280€

Kotán otvára na 80k a Bokša 3bet shovuje 600k, čo Kotán platí s esami, Bokša drží As 2s a po rivri končí na 10. mieste.

Kotan: A-A
Bokša: As 2s

Board: J-T-8-5-Q

2:28 Bubble boy - Matúš Čerep

Pipo minraisuje a Čerep posiela 260k, ktoré Pipo platí s 8-8. Čerep drží na ruke J-J, ale na flope prichádza osmička a po rivri Čerep končí na bubline.

Bokša: 8-8
Čerep: J-J

Board: 9-8-5-T-2

2:20 Pipo vyraďuje

Rožok otvára z UTG na 60k a Pipo na BB posiela 350k eff., ktoré Rožok s J-J snapuje. Pipo má na ruke Ah 8h, na flope prichádza eso a po rivri vyraďuje Rožka na 15. mieste.

Rožok: J-J
Bokša: Ah 8h

Board: A-2-9-T-4

2:10 Kochman vs. Tamaškovič

Tamaškovič otvára na 60k a Kochman calluje z BT a taktiež Lelito na BB. Flop 4s 9h 3s Lelito s Tamaškovičom checkujú a Kochman betuje 50k, ktoré platí len Tamaškovič. Na turne Th sa akcia opakuje a na rivri Td Kochman betuje po tretíkrát a to 80k a Tamaškovič snapuje. Kochman ukazuje trips s Kc Tc a berie si pot.

Level 18: 15000 - 30000 / 30000, avg. 726 667 ent.: 15/109

2:00 Lelito vs. Hervat

Hervat raisuje zo SB na 55k a Lelito z BB 3betuje na 160k, čo Hervata neodradilo. Flop Ad 2c 6d ocenil Lelito 75k cbetom a Hervat svoje karty zahadzuje.

1:40 Lelito berie od Tamaškoviča

Lelito otvára na 55k a Tamaškovič z BT calluje, flop prichádza 3d Th 4d, kde Lelito cbetuje 55k, čo Tamaškovič platí, turn Kd Lelito checkuje a Tamaškovič betuje 100k, čo Lelito platí. River Kc Lelito znova checkuje a to isté robí aj Tamaškovič. Lelito ukazuje fullhouse Kh 4h a Tamaškovič zahadzuje Ad Js.

Tamaškovič: Ad Js
Lelito: Kh 4h

Board: 3d Th 4d Kd Kc

Level 17: 10000 - 25000 / 25000, avg. 681 250 ent.: 16/109

PAYOUT:

1. 4 100€

2. 2 400€

3. 1 585€

4. 1 165€

5. 905€

6. 725€

7. 575€

8. 450€

9. 355€

10. 280€

11. 230€

1:15 BvB súboj

Čerep dáva all in zo SB 140k a Dykas na BB calluje so 6s 4s, Čerep drží A-2 a po rivri doubluje svoj short.

Čerep: A-2
Dykas: 6s 4s

Board: K-K-3-K-T

1:10 Prebus taktiež končí

Lelito otvára na 35k a Prebus posiela 300k all in, ktorý Lelito calluje s esami, Prebus drží A-K a po rivri taktiež dnes končí.

Lelito: A-A
Prebus: A-K

Board: 2-2-3-Q-T

1:00 Lovas končí hneď po brejku

Pipo minraisuje a Lovas posiela 230k all in, ktorý Pipo calluje s kingami, Lovas drží na ruke A-7 a po boarde bez esa na dnešnom turnaji končí.

Lovas: A-7
Pipo: K-K

Board: Q-T-4-5-9

Level 16: 10000 - 20000 / 20000, avg. 519 048 ent.: 21/109

Break 15 minút

00:30 Hanudeľ eliminuje Novysedlaka

Novysedlak openshovuje 160k a Hanudeľ na BB calluje s J-J, Novysedlak drží na ruke štvorky a po rivri Hanudeľ berie ďalší pot.

Novysedlak: 4-4
Hanudel: J-J

Board: 3-6-K-8-Q

00:15 Queens vs. kings

Hanudeľ otvára na 35k a Rožok 3betuje na 100k a Hanudeľ odpovedá 4bet all inom 220k, čo Rožok poľahky dorovnáva s Q-Q, ale Hanudeľ drží na ruke kingy a po rivri doubluje.

Hanudel: K-K
Rozok: Q-Q

Board: 3c Jh 4h 7h Td

Level 15: 8000 - 16000 / 16000, avg. 454 167 ent.: 24/109

00:00 Slavik dnes končí

Slavik openshovuje 162k a Hervat repushuje 230k. V showdowne Slavik drží osmičky, ale Hervat má na ruke queeny a po boarde bez osmičky Slavik končí.

Hervat: Q-Q
Slavik: 8-8

Board: A-K-2-4-6

23:45 Pekný pot pre Kotána

Fecko otvára na 25k a Kotán zo SB 3betuje na 106k. Fecko sa rozhodol pre 4bet all in 350k a Kotán calluje s Ad Td. Fecko drží Kh Js, board podržal lepšiu kombináciu a 700k pot ide smerom ku Kotánovi.

Fecko: Kh Js
Kotan: Ad Td

Board: 6h 3c 2h 5s 6c

Level 14: 6000 - 12000 / 12000, avg. 389 286 ent.: 27/109

Fotogaléria

23:30 Kapalka nekončí

Kapalka poslal svojich posledných 149k a Pletwa repushuje 230k s deviatkami, Kapalka drží A-Q a flip zvládol lepšie, čím si pripisuje double.

Kapalka: A-Q
Pletwa: 9-9

Board: Ah 2s 4s 6d 7d

23:15 Triple up pre Stasza

Na flope 4h Kh Jh Tamaškovič betuje 25k, Skuba calluje a Stasz posiela 111k, ktoré obaja hráči doplatili, turn Tc Tamaškovič betuje 200k, ktoré Skuba po niekoľkých sekundách znovu calluje, river 9s betuje Tamaškovič 100k, čo už presvedčilo Skubu a ten zahadzuje Ah 9c. Stasz v showdowne ukazuje farbu s Th 3h a Tamaškovič berie sidepot s esami.

Stasz: 3h Th
Tamaškovič: A-A

Board: 4h Kh Jh Tc 9s

Level 13: 5000 - 10000 / 10000, avg. 311 429 ent.: 35/109

23:00 Poprosím Vás p. krupiér...

Okonski posiela 135k all in a Pipo na BB calluje s A-Q, ale v showdowne sa neraduje, pretože jeho súper drží rakety. Flop 5c 6h Kh nič nemení a Pipo hlási, že si prosí jedného jacka s desiatkou, ktoré akoby povedal p. Grinder, pristáli z inej dimenzie a na river sa completuje Pipovi postupka a jeho poľský súper len neveriacky krúti hlavou a dvíha sa zo stoličky.

Okonski: A-A
Bokša: A-Q

Board: 5c 6h Kh Jd Td

22:45 Trips stačí

Jarosz otvára na 16k a Skuba na BT calluje. Flop 8c 7c Tc Skuba calluje 12k cbet od Jarosza, turn Jh sa akcia opakuje a Skuba calluje tentokrát stávku 17k, river Th Jarosz páli tretí barrel v podobe 40k, ktoré Skuba snapuje s K-T, čo stačí na výhru potu.

Level 12: 4000 - 8000 / 8000, avg. 265 854 ent.: 41/109

22:35 Hervat doubluje

Prebus otvára na 12k, Pletwa calluje a Hervat posiela all in 100k, Prebus repushuje 250k a Pletwa svoje karty zahadzuje. Hervat drží rakety a Prebus kingy. Flop Td Ac 2d nie je dobrý pre Prebusa, turn Jc mu pridáva pár outov, ale river 8c doubluje Hervatov stack.

Hervat: A-A
Prebus: K-K

Board: Td Ac 2d Jc 8c

22:25 Porczak končí

Po limpe Kochman posiela 130k, Porczak 100k a Rami taktiež 100k. Kochman s Ramim držia na rukách kingy a Porczak queeny. Board Js 2s Td 7c Ah eliminuje Porczaka z dnešného turnaja.

Kochman: K-K
Rami: K-K
Porczak: Q-Q

Board: Js 2s Td 7c Ah

Level 11: 3000 - 6000 / 6000, avg. 236 957 ent.: 46/109

Break 30 minút

21:30 Hanudel tripluje

Po limpe od Paneka posiela Hanudeľ all in 45k, ktorý dopláca Szatmari aj Panek. Board je precheckovaný až po river, Hanudeľ otáča kingy, čo stačí na výhru a po tejto hre ztrojnásobuje svoj stack.

Hanudel: K-K
Panek: Ad 2d
Szatmari: Qc Tc

Board: 8d 3s Jh Jd 7d

21:15 Hanzy doubluje

Hanzy otvára na 10k a štyria ďalší hráči sa zapojili do hry. Flop Tc 6c 3s Hanzy posiela all in 51k, ktorý platí len Skuba s K-Q, čo zatiaľ nestačí na Hanzenove kingy. Na turne Skubovi svieti 0% a Hanzy sa môže tešiť z double upu.

Hanzy: K-K
Skuba: K-Q

Board: Tc 6c 3s 7d Ts

Level 10: 2500 - 5000 / 5000, avg. 226 667 ent.: 45/102

21:00 Mihalo out

Lovas otvára na 13,5k a Mihaľo na BB posiela 90k allin, ktorý Lovas calluje s J-J. Mihaľo drží deviatky a potrebuje trafiť ďalšiu na boarde, čo sa bohužiaľ nedeje a jeho dnešná púť sa zatiaľ končí.

Mihalo: 9-9
Lovas: J-J

Board: 5-3-4-T-A

20:45 Pipo na vlne

V prvej hre skončil v preflop all ine so Struzikom, kde Pipo drží rakety a Struzik dámy. Board dámu nepriniesol a Pipo doubluje svoj 77,5k stack. V nasledujúcej hre Olah openshovuje 20k a Pipo spolu s Hanudeľom vyjadrili záujem o jeho žetóny. Na flope 5-5-2 Pipo posiela all in 120k, Hanudeľ je vonku z hry a v showdowne Pipo ukazuje šestky a Olah K-Q. Runout pomoc pre Olaha nepriniesol a ten sa musí pobrať na kasu.

Bokša: A-A
Struzik: Q-Q

Board: K-T-K-2-6

Bokša: 6-6
Olah: K-Q

Board: 5-5-2-9-6

Level 9: 2500 - 5000 / 5000, avg. 190 000 ent.: 50/95

20:30 Hanudeľ doubluje

Hanudeľ openshovuje 35k a Kosior repushuje 160k. V showdowne drží Hanudeľ Qh 7h a Kosior As Td. Flop prináša queenu a po runoute bez esa Hanudeľ doubluje svoj stack.

Hanudel: Qh 7h
Kosior: As Td

Board: 4c 3h Qc 2c 9h

20:25 Kratochvil out

Mihaľo otvára na 10k, Porczak calluje a Kratochvil posiela 35k all in, ktorý Mihaľo aj Porczak calluju. Flop 4h 8s Tc obaja checkujú, na turne 9h Porczak posiela all in 60k a Mihaľo zahadzuje. V showdowne Porczak drží postupku v podobe Qs Js a Kratochvíl Ah Th. Po rivri musí ísť Kratochvíl na kasu, ak chce svoje šance pretaviť v úspech.

Kratochvil: Ah Th
Porczak: Qs Js

Board: 4h 8s Tc 9h 2d

20:15 Pot pre Fecka

Fecko otvára na 8k, Hervat calluje a taktiež hráči na blindoch. Flop Qh 9c 7h je precheckovaný, turn Jc Hervat betuje 27k a Fecko checkraisuje do 75k. Hervat chvíľu rozmýšľa a svoje karty zahadzuje.

Level 8: 2000 - 4000 / 4000, avg. 169 811 ent.: 53/90

20:00 Straightflush

Baloghova minraisuje a Skuba calluje. Flop Ts Ad 8s Skuba checkcalluje 7k, na turn Qs sa odohráva rovnaká akcia v podobe stávky 10k a na river 2d Baloghova betuje tretíkrát a to 8k, Skuba raisuje do 30k, Baloghova po nejakom čase calluje a Skuba ukazuje straightflush Js 9s a berie si pot.

19:50 Kerky berie od Lovasa

Lovas otvára z BT na 6k a Kerky defenduje. Flop Kc Kh 2s Lovas cbetuje na 7,5k, ktoré Kerky dopláca. Turn Tc Kerky leaduje 15k a obaja idú na river, ktorý je Jh, kde Kerky posiela all in 40k a Lovas svoje karty zahadzuje.

19:40 Meszaros eliminovaný

Meszaros minraisuje a Pletwa na BB 3betuje do 20,5k, Meszaros posiela all in 90k, ktoré Pletwa poľahky dopláca s Q-Q. Meszaros ukazuje A-T a po boarde, kde pomoc nenašiel musí ísť na kasu po reentry, ak chce dnes uspieť.

Meszaros: A-T
Pletwa: Q-Q

Board: 7-5-2-8-3

Level 7: 1500 - 3000 / 3000, avg. 155 555 ent.: 54/84

19:30 Panek úspešne defenduje

Struzik otvára na 6k a po calle z BT Panek defenduje BB. Flop Ad 7c Kc Panek checkcalluje 9k, turn 7d je precheckovaná a na river 9s Struzik betuje 16k, Panek checkraisuje do 55k a Struzik snapuje. Panek ukazuje dva páry s Ah 9h a vyhráva pot, pretože Struzik muckuje svoju handu.

19:15 Pipo v tanku

Pipo otvára na 6,5k a Pošivak na SB 3betuje na 16k, ktoré Pipo platí. Flop 9s 3c 8s Pošivak betuje znova 16k a Pipo chcie vidieť turn, ktorý je 5c, kde Pošivak posiela all in 70k a Pipo sa dostáva do tanku. Po nejakej dobe sám na seba zavolá čas a po uplynutí zahadzuje 9h 6h a robí dobre, pretože Pošivak mu ukazuje kingy.

Level 6: 1000 - 2,500 / 2,500, avg. 144,444 ent.: 54/78

Pokrové akcie v BANCO CASINO KOŠICE v mesiaci júl!
BANCO CASINO KOŠICE si pre Vás na budúci týždeň pripravilo turnaj FIFTY GRAND a v závere mesiaca sa môžete tešiť na obľubený KOŠICE WEEKEND 20K!


Break 30 minút

18:30 Poďme Kamenica!

Hervath posiela svojich posledných 20,1k a Pipo na SB repushuje, Flešár na BB zahadzuje a ideme do showdownu, kde Hervath ukazuje Ad Jc a Pipo Qh Qd. Board tri outy pre Hervatha nepriniesol a musí sa pobrať po reentry.

Hervath: Ad Jc
Pipo: Qh Qd

Board: 7c 5d 3d 2c Kc

18:15 Split pot vol.2

Furin otvára na 4,5k a ďalší 4ia hráči sa zapojili. Jednofarebný flop v podobe 6c 7c 5c je precheckovaný a na turne 4d Olexak ako prvý betuje 15k, ktoré doplatil už len Kovacs. River 8d Kovacs betuje 15k a Olexak checkshovuje 32k, ktoré Kovacs znovu platí. V showdowne majú obaja hráči postupku z boardu a pot si splitujú.

Olexak: Jd 8h
Kovacs: Jc Ts

Board: 6c 7c 5c 4d 8d

Level 5: 1000 - 2,000 / 2,000, avg. 124,000, ent.: 50/62

18:00 Split pot

Pletwa otvára na 3,5k a ďalší 5ti hráči sa zapojili do hry. Flop Tc 8d 2s Pletwa cbetuje 5k a Jelinski spolu so Szatmarim a Lukáčom idú na turn, ktorý je 7d, kde všetci checkujú. River íh Pletwa betuje znova a teraz 15k, Jelinski spolu so Szatmarim platia, Pletwa ukazuje postupku s Ac Js, Jelinski muckuje a Szatmari ukazuje taktiež postupku s Jh 8c a obaja hráči si spravodlivo delia pot.

Pletwa: Ac Js
Szatmari: Jh 8c

Board: Tc 8d 2s 7d 9h

17:50 Cbet stačil

Skuba otvára na 6k, Rožok, Jarosz a Derda callujú. Flop 8s Kh 4h Skuba cbetuje 12k a táto stávka presvedčila ostatných, aby svoje karty zahodili.

17:40 Leadshove

Grodek otvára na 4k, Fecko calluje and Flešár z BT 3betuje na 16k, čo doplatil už len Fecko. Na flope 6c 7c Jh sa Fecko rozhodol leadshovnuť 44,5k a na túto stávku Flešár nenašiel odpoveď a svoje karty zahadzuje.

Level 4: 800 - 1,600 / 1,600, avg. 114,000, ent.: 51/58

17:30 Flip

Po dvoch limpoch Anna raisuje na 3,5k, Kotán calluje a Flešár posiela 22k all in. Akcia sa dostala na Kotána, ktorý calluje Flešárov all in s trojkami a v showdowne Flešár ukazuje Ad Tc. Po boarde bez pomoci sa Flešár musí pobrať po reentry.

Flesar: Ad Tc
Kotan: 3c 3d

Board: 4d 5c 5s 9c 8h

17:20 Flush vs. flush

Ivančova limpuje, Dykas robí to isté a Stasz raisuje na 2,5k. Anna 3betuje z BT na 8k, čo doplatili už len Ivančová a Stasz. Flop 5c 8c 4h Anna cbetuje 15k, ktoré doplatila iba Ivančová. Turn Kc je precheckovaný oboma hráčmi a na rivri Qc Ivančová betuje 25k, ktoré Anna snapuje, Ivančová ukazuje ace high flush a berie si pot. Anna ukazuje Jc.

Ivančová: Ac 5d
Anna: Jc ?

Board: 5c 8c 4h Kc Qc

Level 3: 600 - 1,200 / 1,200, avg. 106,122, ent.: 49/52

GRAND POKER CUP O CHVÍĽU PRICHÁDZA!
Pre viac informácií sledujte web BANCO CASINO KOŠICE.

17:05 Anna vyhráva ďalší pot

Tentokrát Anna otvára na 2,5k a Kotán 3betuje do 8k, Stasz na BB coldcalluje a Anna calluje tiež. Flop 5d Ks 6s Kotán betuje 8k a na turn 8s pokračuje už len Anna, ktorý spomaľuje akciu, na rivri 8h hráči checkujú znova, Kotán ukazuje jacky, čo nestačí na setnuté šestky a pot sa posúva znova k Annovi.

Anna: 6c 6h
Kotán: Js Jh

Board: 5d Ks 6s 8s 8h

16:55 Anna berie od Kerkyho

Kerky minraisuje a do hry sa zapojili Ivančová, Sartet, Anna a Flešár. Flop Qd Kd 7c Kerky ocenil stávkou 6k, pričom túto stávku doplatil iba Anna. Turn 8c Kerky páli druhý barrel v podobe 15k, ktorý Anna snapcalluje. River 6d Kerky checkuje a Anna betuje 15k, ktoré Kerky snapuje, Anna ukazuje flush Td 9d a vyhráva pot.

16:45 Okonski vs. Prebus vol.2

Okonski otvára na 2,5k a Prebus so Stelmachom sa zapojili do hry. Na flope Js Td Tc, Okonsku checkcalluje 5k stávku od Prebusa. Na turne 3h Prebus znova betuje a tentokrát 7k, Okonski sa dostáva do 15sek. tanku a následne karty zahadzuje.

Level 2: 500 - 1,000 / 1,000, avg. 100,000, ent.: 37/37

16:30 Pot pre Dykasa

Dykas začalu hru openraisom na 2,2k a Szatmari spolu s Pletwom sa zapojili do hry. Nowinski na SB sa rozhodol pre raise na 4,4k, čo doplatili všetci hráči. Flop Ah 5c 6s, Nowinski vsádza 5k a Dykas so Szatmarim pokračujú na turn, ktorý je Th, kde všetci hráči checkujú. River 6h Nowinski opäť vsádza 10k, Dykas calluje a predbieha Nowinskeho v otáčaní kariet, keď ukazuje Ad Qc, čo stačí na výhru potu, pretože Nowinski svoje karty muckuje.

16:20 Veľký pot hneď v prvej hande

Okonski raisuje na 2k, Prebus na BT calluje a Lelito na BB defenduje. Flop prichádza Ac 9d 7d, kde Prebus betuje 3k, Lelito calluje a Okonski checkraisuje do 8k, pričom túto stávku doplatil už len Prebus. Turn 8s Okonski checkcalluje 16k a na rivri 6h sa akcia opakuje v podobe stávky 11k, Prebus ukazuje 4c 3c, čo nestačí na set deviatok na ruke Okonskeho.

Prebus: 4c 3c
Okonski: 9-9

Board: Ac 9d 7d 8s 6h

16:15 Odštartované!

Turnaj 15K ONE DAY EVENT práve začal! Sledujete live report, kto sa stane šampiónom dnešného turnaja!

Level 1: 500 - 1,000 / 1,000, avg. 100,000, ent.: 20/20

Dostávajte najnovšie informácie o PROMO akciách a dianí v Banco Casino Košice:

BANCO CASINO facebook
BANCO CASINO instagram
BANCO CASINO web page
BANCO CASINO youtube
BANCO CASINO tiktok

Alebo sa spýtajte na to čo Vás zaujíma:

Adresa: Hlavná 1, Košice
Telefón cash managera: 0918 100 100
Telefón turnajového managera: 0917 595 644
Recepcia: +421 552 850 333

  • Komentáre