Turnaj BSOP #2 ONE DAY EVENT 20.000€ GTD zaznamenalo 191 entries and šampiónom je Kies Wojciech Tomasz, ktorý si odniesol domov 4 700€ vrátane 120€ tiketu on BSOP3, ktorý začína budúci týždeň v sobotu a taktiež si berie trofej pre víťaza.
Gratulujeme!!!

7:30 Runner up - Dubovsky Filip - 3 135€

Kies dáva all in a Dubovský calluje s K-9, Kies má na ruke A-4 a po blank board spoznávame ďalšieho víťaza BSOP.

Kies: A-4
Dubovsky: K-9

Board: Q-7-Q-T-3

7:15 Kies doubluje

Dubovsky raisuje na 800k, Kies posiela all in 8M a Dubovsky snapuje s Q-J, Kies drží na ruke A-9 a doubluje svoj stack po rivri, Dubovskému ostávajú 4M.

Dubovsky: Q-J
Kies: A-9

Board: J-5-7-A-7

7:00 Dubovsky flopuje flush

Dubovsky completuje na SB a Kies checkuje, flop J♥ 3♥ 2♥ checkujú obaja, turn 8♠ Kies betuje 250k a Dubovský platí, river 8♣ Kies betuje 500k, Dubovský raisuje na 2M a Kies snapuje s 8-5, ale Dubovský drží 8-5 v srdci a berie si pot

Dubovsky: 8♥ 5♥
Kies: 8-5

Board: J♥ 3♥ 2♥ 8♣ 8♠

6:45 3rd place - Madej Piotr Jan - 2 133€

Kies otvára na 575k a Madej posiela all in 1,3M, čo Kies platí s K-8, Madej drží A-4, flop T-Q-3 favorizuje Madeja, turn 2 taktiež, ale river 8 posiela Madeja na 3. miesto

Kies: K-8
Madej: A-4

Board: T-Q-3-2-8

Level 26: 125,000 - 250,000 / 250,000, avg. 6 366 667, ent., 3/191

6:25 4. miesto - Rožok Rastislav - 1 619€

Na flope A♣ T♣ 2♣ Rožok betuje 400k, ktoré Kies platí, turn 3♥ Rožok betuje znova a tentokrát 1M, Kies dáva all in 4M effective a Rožok snapuje s dvomi pármi A-3, ale Kies drží queen high flush a po rivri 5♣ končí Rožok na 4. mieste.

Rožok: A-3
Kies: Q♣ 7♣

Board: A♣ T♣ 2♣ 3♥ 5♣

6:07 5. miesto - Ojrzynski Jakub Krzysztof - 1 270€

V jeho poslednej hre sa ocitol v autoalline na BB. Rožok v tejto hre raisuje z UTG na 400k a Madej na SB calluje. Flop A-9-8 Madej leaduje na 275k a Rožok platí, turn 3 Madej pokračuje stávkou 500k a Rožok karty zahadzuje. V showdowne Ojrzynski ukazuje K-2 a po rivri 7 Madej eliminuje Ojrzynskeho s A-Q.

Madej: A-Q
Ojrzynski: K-2

Board: A-9-8-3-2

Level 25: 100,000 - 200,000 / 200,000, avg. 3 820 000, ent., 5/191

5:51 6. miesto - Oprysko Yaroslav - 1 045€

Na flope Q♠ 7♠ 9♦ Madej betuje 320k a Oprysko posiela all in 1,2M a omylom ukazuje karty a to K♠ T♠. Madej calluje s dvomi pármi Q-9 a po rivri eliminuje Opryska.

Oprysko: K♠ T♠
Madej: Q-9

Board: Q♠ 7♠ 9♦ 8♦ 7♦

5:30 7. miesto - Olearčin Miloš - 855€

Dubovsky otvára na BT 320k, Madej na SB calluje a Olearčin na BB dáva all in 330k, ktorý obaja hráči dorovnávajú. Board je precheckovaný až do rivru, kde Dubovsky ukazuje A-6 a eliminuje Olearčina.

Dubovsky: A-6
Madej: K-J
Olearčin: K-T

Board: 9-5-6-9-Q

Level 24: 80,000 - 160,000 / 160,000, avg. 2 387 500, ent., 7/191

5:15 8. miesto - Orda Kornel Grzegorz - 695€

Rožok otvára na 240k a Orda posiela 1,7M, ktoré Rožok poľahky calluje s kingami, Orda drží A-K a na boarde bez esa končí na 8. mieste.

Orda: A-K
Rožok: K-K

Board: J-5-9-3-J

5:04 Kies doubluje

Kies posiela all in 700k a Olearčin na veľkom blinde calluje s A-9, Kies drží kingy, flop Q-T-6 je bezpečný pre Kiesa, turn J prináša outy pre Olearčina, ale river 9 doubluje Kiesov stack.

Kies: K-K
Olearčin: A-9

Board: Q-T-6-J-9

4:45 9. miesto - Cverha Patrik - 555€

Ojrzynski otvára na 235k, Rožok za ním calluje a Wasťo na BB sa rozhodol dať all in 1,1M, Ojrzynski repushuje a Rožok svoje karty zahadzuje, Ojrzynski drží J-J, Wasťo A-T, board prináša desiatku aj eso, ale Ojrzynski flopol set a po rivri Wasťo končí na 9. mieste.

Ojrzynski: J-J
Wasťo: A-T

Board: 6-T-J-A-3

FINAL TABLE:

4:10 10. miesto - Flešar Marian - 425€

Flešar posiela 775k a Ojrzynski na BB calluje s A-6, Flešar drží 9-8 a po rivri spoznávame zostavu finálového stola.

Flesar: 9-8
Ojrzynski: A-6

Board: K-3-K-3-6

Level 22: 50,000 - 100,000 / 100,000, avg. 1 910 000, ent., 10/191

3:55 11. miesto - Krawczyk Michal/Marian - 425€

Po opene od Ojrzynskieho Krawczy posiela 900k a Ojrzynski calluje s A-J, Krawczy drží A-Q a je popredu, flop 2-T-2 je bezpečný pre Krawczyka, turn 9 tiež, ale river J ho eliminuje z turnaja.

Krawczyk: A-Q
Ojrzynski: A-J

Board: 2-T-2-9-J

3:40 12. miesto - Fron Bartlomiej Maciej - 345€

Fron openshovuje z BT 555k a Kies na BB calluje s A-2, Fron ukazuje 9-6 a po rivri končí na 12. mieste.

Fron: 9-6
Kies: A-2

Board: 8-8-8-4-J

Level 21: 40,000 - 80,000 / 80,000, avg. 1 591 667, ent., 12/191

3:30 Olearčin doubluje

Krawczyk otvára na 125k a Olearčin posiela 335k, čo Krawczyk platí s Q-T, Olearčin drží A-J a po rivri sa teší z double upu.

Krawczyk: Q-T
Olearčin: A-J

Board: K-2-K-6-8

3:15 13. miesto - Fort Nicolae Ioan - 345€

Fort openshovuje 600k a Rožok calluje na SB so 6-6, Fort drží Q-9, flop prináša 6-K-4 a po rivri končí Fort na 13. mieste.

Fort: Q-9
Rožok: 6-6

Board: K-6-4-5-5

Level 20: 30,000 - 60,000 / 60,000, avg. 1 469 231, ent., 13/191

2:55 14. miesto - Kratochvil Karel - 345€

Kratochvil openshovuje 600k a Rožok calluje s A-Q, Kratochvil drží Q-J a po rivri sa jeho cesta končí na 14. mieste.

Kratochvil: Q-J
Rožok: A-Q

Board: 2-9-Q-T-A

2:42 15. miesrto - Szoke Peter - 285€

Po opene od Ojrzynskieho, Szoke jammuje s K-Q, Ojrzynski calluje s A-8, board drží znova lepšiu kombináciu a Szoke končí na 15. mieste.

Szoke: K-Q
Ojrzynski: A-8

Board: 8-2-4-5-9

Level 19: 25,000 - 50,000 / 50,000, avg. 1 364 286, ent., 15/191

2:34 16. miesto - Hudak Jan - 285€

Kies skončil v preflop all ine s Hudakom, kde Kies drží na ruke Q-Q a Hudak K-Q, po ten high boarde končí Hudak na 16. mieste.

Kies: Q-Q
Hudak: K-Q

Board: T-2-3-9-4

2:25 17. miesto - Martinček Martin - 285€

Martinček posiela svoj short s A-6 a Ojrzynski z malého blindu calluje s A-9. Board prial viac lepšej kombinácii a Martinček končí na 17. mieste.

Martinček: A-6
Ojrzynski: A-9

Board: Q-9-5-K-2

2:21 18. miesto - Laco Lacina - 245€

Lacina openshovuje 400k a Hudak calluje s A-K. Lacina drží A-9, board preňho neprináša pomoc a vypadáva na 18. mieste.

Lacina: A-9
Hudak: A-K

Board: A-4-2-6-8

2:10 19. miesto - Janos Ruszinko - 245€

Janos posiela short 250k s K-J a Rožok calluje s A-J. Po rivri končí Janos na 19. mieste.

Janos: K-J
Rožok: A-J

Board: Q-4-5-3-A

1:55 20. miesto - Samuel Hanzen - 245€

Hanzen completuje na SB a Dubovsky raisuje z BB na 100k, ktoré Hanzen platí. Flop Q-5-7 po Hanzenovom checku dáva Dubovsky all in a po nejakom čase Hanzen calluje s Q-2. Dubovsky drží esá a po rivri končí na 20. mieste.

Hanzen: Q-2
Dubovsky: A-A

Board: Q-5-7-6-4

Level 18: 20,000 - 40,000 / 40,000, avg. 955 000, ent., 20/191

1:50 Bubble boy Mihalo

Kies s Mihalom skončili v preflop all ine, kde Mihalo drží A-7 a Kies 8-8, board prial viac 8-8 a Mihalo končí na bubline.

Mihalo: A-7
Kies: 8-8

Board: 3-K-T-7-Q

1:37 Sirilla out

Kratochvíl openshovuje a Sirilla na malom blinde calluje s J-J. Kratochvil drží K-9, triafa kinga na turne a eliminuje Sirillu pred bublinou.

Kratochvil: K-9
Sirilla: J-J

Board: 7-9-3-K-Q

1:30 Dubovsky leaduje

Kratochvil otvára na 65k a Rožok spolu s Dubovským calluju. Flop 7-2-J Dubovsky leaduje 100k a ostatní hráči zahadzujú.

Level 17: 15,000 - 30,000 / 30,000, avg. 830 435, ent., 23/191

1:16 Kratochvil checkcalls 3x

Kratochvil otvára na 55k a za ním sediaci Sirilla calluje. Flop 2-T-2 Kratochvil checkcalluje stávku 55k, turn 7 znova checkcalluje 90k, a river Q opäť checkcalluje 120k, Sirilla ukazuje 8-8, ale Kratochvil berie pot s K-T.

1:04 Cashgames

Aktuálne hráme na troch stoloch 1/2 cashgame Nolimit Hold'em, kde môžete trafiť badbeatjackpot v hodnote viac ako 100,000€!!!

0:45 Martinček neverí vlastným očiam

Martinček otvára z CO a Fort defenduje BB. Flop K♣ T♣ K♠ Fort leaduje na 25k a Martinček platí. Turn 2♥ Fort pokračuje stávkou 40k a Martinček raisuje na 115k, čo Fort platí. River J♥ Fort checkuje a Martinček vsádza 200k, Fort rozmýšľa a zahadzuje K♥, Martinček ukazuje trojky a berie si pot.

Level 16: 10,000 - 25,000 / 25,000, avg. 734 615, ent., 26/191

0:30 Šťastný river pre Sirillu

Husky otvára a Sirilla z malého blindu s 13bb calluje. Flop Q-T-J Sirilla checkshovuje 250k s J-8, Husky calluje s J-J, turn 2 je bezpečný pre Huskyho, ale river 9 vytvára Sirillovi postupku a ten doubluje cez Huskyho.

Husky: J-J
Sirilla: J-8

Board: Q-T-J-2-9

0:15 Madej eliminuje Crisana

Crisan openshovuje 80K a Madej na BB calluje s K-9, Crisan drží J-9 a po rivri sa jeho púť dnes končí.

Crisan: J-9
Madej: K-9

Board: K-6-7-2-T

Level 15: 10,000 - 20,000 / 20,000, avg. 616 129, ent., 31/191

PAYOUT:

1. 4 700€

2. 3 135€

3. 2 133€

4. 1 619€

5. 1 270€

6. 1 045€

7. 855€

8. 695€

9. 555€

10 - 11. 425€

12 - 14. 345€

15 - 17. 285€

18 - 20. 245€

Break 15 minút

23:55 Orda triafa tri outy

Lacina otvára hru na 35k a Orda dáva all in 157k s A-2, Lacina calluje s 8-8, flop prináša eso a po rivri Orda doubluje.

Orda: A-2
Lacina: 8-8

Board: 7-A-9-7-6

23:40 Zakhar víťazí na flope

Madej otvára na 35k, Zakhar calluje a taktiež Rudzik so Stefanom na blindoch. Flop Q-9-9 je precheckovaný až po Zakhara, ktorý betuje 32k, čo stačí na zobratie potu.

23:25 Pot pre Forta

Fort otvára na 35k a Zamazal a Orda na BB platia. Flop J♦ 5♦ 6♦ je precheckovaný všetkými hráčmi, turn 7♥ Fort betuje 30k, ktoré už len Zamazal platí. River 8♣ je tiež precheckovaný, Fort ukazuje A-7, čo stačí na výhru potu. 

Level 14: 8,000 - 16,000 / 16,000, avg. 530 556, ent., 36/191

23:15 Roman doubluje Sorina

Po limpe dáva Sorin all in 69k a Roman repushuje 160k s 8-8. Sorin drží A-T, flop prináša eso a po turne a rivri bez osmičky musí Roman odovdzať 69k Sorinovi.

Roman: 8-8
Sorin: A-T

Board: A-J-6-2-A

23:00 Double barrel prešiel

Zakhar otvára na 26k a Crisan s Rudzikom idú do hry. Flop J-A-8 Zakhar cbetuje na 27k a obaja hráči chcú vidieť turn, ktorý je 4, kde Zakhar páli druhý barrel v podobe 81k a Crisan s Rudzikom zahadzujú svoje karty.

Level 13: 6,000 - 12,000 / 12,000, avg. 454 762, ent., 40/191

22:45 Malek eliminuje Stasa

Malek openshovuje 130k a Stas na BT calluje s 55k stackom s A-7, ale Malek ho dominuje s A-J. Board favorizuje Malek a ten po rivri eliminuje Stasa z dnešného turnaja.

Stas: A-7
Malek: A-J

Board: J-3-5-8-6

22:35 Abrudan s poslednými 2k

Abrudan openshovuje 155k a Sirilla na HJ calluje s raketami. Abrudan drží K-Q, flop prináša Q, ale turn a river nepomáha Abrudanovi a tomu ostávaju posledné 2k.

Abrudan: K-Q
Sirilla: A-A

Board: 4-Q-J-6-4

22:25 Ondkanin doubluje

Ondkanin openshovuje 90k a Stas na BB calluje so 4-4, Ondkanin drží rakety a po rivri doubluje svoj stack.

Ondkanin: A-A
Stas: 4-4

Board: K-2-6-T-3

Level 12: 5,000 - 10,000 / 10,000, avg. 347 273, ent., 55/191

22:15 Zima out

Po opene Zima posiela posledných 97k a Flešár raisuje na 200k. Zima drží J-J a Flešár K-K. Po rivri Zima dnes na turnaji končí.

Zima: J-J
Flešar: K-K

Board: 7-7-3-A-9

22:05 3way all in

Slowik (110k), Hudaček (180k) a Bodovics (100k) skončili v preflop all ine, kde Slowik drží A-K, Hudaček Q-Q and Bodovics 9-9. Hudačekove Q-Q podržali až do rivru a ten sa postaral o dvojitú elimináciu.

Hudaček: Q-Q
Slowik: A-K
Bodovics: 9-9

Board: 6-2-6-5-3

Level 11: 4,000 - 8,000 / 8,000, avg. 251 316, ent., 76/191

Break 30 minút

21:10 Kratochvil out

Zakhar otvára na 18k a Kratochvíl posiela all in 60k, čo Zakhar platí s A-T. Kratochvíl drží o trošku horšiu kombináciu v podobe A-9 a po rivri posiela Zakhar Kratochvíla po reentry.

Zakhar: A-T
Kratochvil: A-9

Board: Q-Q-8-2-7

20:50 Witkowski posiela Sciranku na 1bb

Sciranka otvára na 10k a Witkowski dáva all in 61k, čo Sciranka platí so 7-7. Witkowski drží A-T, na flope triafa eso a po rivri Sciranka padá na 1bb.

Sciranka: 7-7
Witkowski: A-T

Board: A-3-Q-J-6

Level 10: 3,000 - 6,000 / 6,000, avg. 227 848, ent., 79/180

20:40 Varga vs. Roman

Varga otvára na 10k, Malec calluje a Roman 3betuje na 50k, Varga si berie čas a prepočítava stack. Po chvíli sa rozhoduje pre 4bet na 105k, Roman dáva all in a Varga zahadzuje karty do mucku.

20:25 Split vol.3

Janos otvára na 10k, Hudaček za ním calluje a taktiež Zamazal na BB. Flop K-7-T Janos cbetuje 10k, ktoré len Hudaček platí. Turn J Janos pokračuje stávkou 10k, Hudáček raisuje na 50k a Janos platí. River T Janos dáva all in a Hudaček snapuje s A-Q. Janos drží rovnakú ruku a pot si delia.

Hudaček: A-Q
Janos: A-Q

Board: K-7-T-J-T

20:15 Double up pre Stupara

Stupar openshovuje 41k a Vaji, ktorý má o trošku menej calluje s J♥ 4♥. Stupár drží A♠ Q♥, flop Q-T-K prináša nádej pre Vajiho, ale turn J a river 7 ho posielajú po reentry.

Vaji: J♥ 4♥
Stupar: A♠ Q♥

Board: Q-T-K-J-7

Level 9: 2,500 - 5,000 / 5,000, avg. 194 118, ent., 85/165

STAROVEKÉ GRÉCKO je pripravené na 19.05.2023. Obrovská party s delikátnymi rautami, exkluzívnymi drinkami a bohatou tombolou pre všetkych účastníkov!

 

20:08 Zamazal vyraďuje

Švec openshovuje 55k a Zamazal na BB calluje s A-8. Švec drží 6-6 a po rivri vypadáva z turnaja.

Švec: 6-6
Zamazal: A-8

Board: 5-A-T-5-T

20:00 Flip pre Ondkanina

Sciranka otvára na 8k a Fort s Ilonou calluju. Ondkanin na BB 3betuje na 25k, Fort dáva all in 150k effective a Ondkanin calluje s Q-Q. Fort drží A-K a po rivri sa Ondkanin doubluje.

Ondkanin: Q-Q
Fort: A-K

Board: Q-7-6-9-T

Level 8: 2,000 - 4,000 / 4,000, avg. 164 444, ent., 90/148

19:45 Ďalší split

Roman otvára na 6k, ktoré Olearčin calluje. Balogh sa rozhodol dať all in 60k a Roman repushuje, Olearčin karty zahadzuje. Roman drží na ruke A♠ J♣ a Balogh A♥ 5♣. Flop J♥ 7♥ 8♥ prináša Baloghovi nut flushdraw, ale turn T♦ a river 9♦ znamená, že obidvaja hráči si pot podelia.

Roman: A♠ J♣
Balogh: A♥ 5♣

Board: J♥ 7♥ 8♥ T♦ 9♦

19:30 Szoke flopuje farbu

Na flope J♥ 3♥ 4♥ Szoke spolu s Kotánom posunuli všetky svoje chipy za čiaru, kde Szoke drží flopnutú farbu v podobe Q-T a Kotán dva páry 3-4. Po rivri sa Szoke doubluje.

Szoke: Q♥ T♥
Kotán: 3-4

Board: J♥ 3♥ 4♥ 5♠ Q♠

19:20 Mihalo berie od Stasa

Stas otvára z UTG na 12k a Mihalo calluje. Flop A-T-K Stas cbetuje 25k a Mihalo reaguje all inom 77k, Stas si berie čas a po chvíli karty zahadzuje. Mihalo ukazuje Q-T.

Level 7: 1,500 - 3,000 / 3,000, avg. 146 739, ent.: 92/136

19:15 Split

Zima otvára a Rudzik spolu s Flešárom na blindoch chcú vidieť flop, ktorý je 3-5-4, kde Zima cbetuje 12k, čo ostatní hráči platia. Turn 2 Rudzik leaduje 26k a už len Flešár platí. River 2 Rudzik betuje 35k, Flešár dáva all in a Rudzik snapuje s 8-6. Flešár ukazuje A-6 a obaja splitujú pot.

Flešar: A-6
Rudzik: 8-6

Board: 3-5-4-2-2

19:00 Double up pre Witkowskeho

Sciranak otvára na 5k, Sorin a Fort calluju a Witkowski dáva all in 42k, ktoré len Sorin platí s 8-8. Witkowski drží Q-Q a po rivri sa raduje s double upu.

Witkowski: Q-Q
Sorin: 8-8

Board: A-K-7-2-4

Level 6: 1,000 - 2,500 / 2,500, avg. 137,079, ent.: 89/122

Fotogaléria

Break 30 minutes

18:20 Slavik doubluje

Penc otvára na 4k a Banoci calluje. Slavik na BT sa rozhodl dať all in 17,8k, ktoré Penc poľahky s Q-Q calluje. Slavik drží K-8 a potrebuje trafiť tri outy, čo sa mu darí hneď na flope a po rivri doubluje svoj short.

Slavik: K-8
Penc: Q-Q

Board: 9-T-K-7-5

18:10 Zima out

Zima openshovuje 16,2k a Flešár calluje s T-T. Zima drží A-8, flop mu prináša flushdraw, ale po rivri sa musí pobrať po reentry.

Zima: A-8
Flešar: T-T

Board: 2-5-7-Q-6

Level 5: 1,000 - 2,000 / 2,000, avg. 123,256, ent.: 86/106

17:45 Ondkanin vs. Witkowski

Martinček otvára na 4k a Ondkanin spolu s Witkowskim idú na flop, ktorý je Q♦ 7♦ 5♦, kde všetci hráči sa rozhodli pre check. Turn J♦ Ondkanin po checkoch betuje 3k a Witkowski checkraisuje do 11k, ktoré Ondkanin platí. River 5♣ Witkowski checkuje a Ondkanin vsádza 20k, na ktoré Witkowski nenašiel odpoveď.

17:25 Banach Dominik berie pekný pot

Varga otvára na 3,2k a Banach Dominik 3betuje na 8,5k, ktoré za ním sediaci Gula spolu s Vargom calluju. Flop 9♦ Q♥ 9♥ Banach cbetuje do 11,5k a Varga spolu s Gulom platia. Turn 6♣ Banach pokračuje stávkou 17,5k, Gula raisuje na 50k, Varga zahadzuje a Banach dáva all in 124,5k a Gula si berie čas. Po minúte svoje karty zahadzuje a Banach berie pekný pot. 

Level 4: 800 - 1,600 / 1,600, avg. 109,524, ent.: 85/93

17:10 Zakhar doubluje

Gorz otvára na 3,5k a Podlacki Edward omylom 3betuje na 8k, Zakhar posiela all in 43k a Podlacki Marcin sediaci na SB calluje, Gorz a Podlacki Edward zahadzujú. Zakhar ukazuje Q♣ Q♠ a Podlacki Marcin A♠ K♠. Flip zvládol lepšie Zakhar, ktorý doubluje svoj stack.

Zakhar: Q♣ Q♠
Podlacki Marcin: A♠ K♠

Board: 7-5-T-5-7

16:55 Harkaly vs. Fort

Kratochvíl otvára na 3,5k , ktoré platia Fort, Urban a Stupár. Harkaly na SB sa rozhodol 3betnúť na 16,5k, ktoré platí už len Fort. Flop A♣ 3♥ K♦ Harkaly cbetuje na 6,5k, ktoré Fort znova platí. Turn Q♠ Harkaly betuje 10,5k a táto stávka presvedčila Forta zahodiť karty.

Level 3: 600 - 1,200 / 1,200, avg. 105,714, ent.: 70/74

South Polish Poker Cup v Banco Casino Košice!

Turnaj s garanciou 70,000€, taktiež sa uskutočnia turnaje ako All in or nothing, Farewell bounty knockout a tiež Big freez, ktoré su pre Vás pripravené v máji od 22.5. - 28.5.2023!

16:45 Penc berie od Jelcsa

Jelcs limpuje a Penc raisuje na 2,5k, ktoré platí Žako aj Jelcs. Flop T♣ 8♦ 8♣ Penc cbetuje 2k, ktoríé platí už len Jelcs. Turn 7♦ Penc pokračuje stávkou 5k, Jelcs po nejakom čase znovu platí. River 7♥ je precheckovaný, Jelcs ukazuje A♥ Q♦, Penc 9♦ 9♠ a tie stačia na výhru potu.

Jelcs: A♥ Q♦
Penc: 9♦ 9♠

Board: T♣ 8♦ 8♣ 7♦ 7♥

16:30 Janos bluffuje

Po limpe raisuje Bodovics na 3,7k a Janos na BB calluje. Flop 3♦ J♦ 5♥ Bodovics cbetuje 6,3k, ktoré Janos platí. Turn 5♠ je precheckovaný a na rivri 5♣ Janos betuje 12,5k, ktoré Bodovics snapuje s 9♣ 9♠, ktoré stačia na výhru potu, pretože Janos ukazuje bluff 6♣ 7♦.

Bodovics: 9♣ 9♠
Janos: 6♣ 7♦

Board: 3♦ J♦ 5♥ 5♠ 5♣

Level 2: 500 - 1,000 / 1,000, avg. 103,333, ent.: 60/62

16:15 Dobrý river pre Žaka

Penc otvára na 2,5k a Žako 3betuje na 6,5k, ktoré Penc calluje. Flop 7♣ 9♥ 5♠ je precheckovaný, turn 7♦ Žako betuje 5k, Penc platí. River A♣ Žako betuje znova rovnakou stávkou, Penc platí a Žako ukazuje A♦ K♥ a berie pot. 

16:10 Kotán berie multiway

Kotán otvára a Visan na BT a Zsoldos na BB idú na flop, ktorý je 8♥ 3♠ 6♣, kde Kotán cbetuje 6k a obaja hráči platia. turn A♦ Kotán betuje 8k a táto stávka presvedčila oboch hráčov, aby svoje karty zahodili.

16:05 Set over set v prvej hande

Malek otvára na 2,5k a Penc sediaci hneď za ním calluje. Flop 8♦ 6♥ 7♠ Malek cbetuje do 4,6k a Penc raisuje na 10k, ktoré Malek calluje. Turn Q♠ je precheckovaný oboma hráčmi a na rivri 9♣ Malek betuje 6,5k, Penc calluje so 6♦ 6♣, ale tie nastačia na 9♥ 9♦ na ruke Maleka.

Malek: 9♥ 9♦
Penc: 6♦ 6♣

Board: 8♦ 6♥ 7♠ Q♠ 9♣

Level 1: 500 - 1,000 / 1,000, avg. 100,000, ent.: 36/36

15:55 Začiatok

Floormanager Martin oznámil základné informácie o turnaji, ktorý sa začne o niekoľko minút. Ondkanin, Lindvay a Antal sú víťazi satelitu a zahrajú si tento turnaj so zľavou.

How to "hit" the Bad Beat Jackpot?

In cashgame, if you lose at least poker of eights into better combination, the jackpot is YOURS!

Check our social media for new daily information about PROMO events and actions in Banco Casino Košice.

BANCO CASINO facebook
BANCO CASINO instagram
BANCO CASINO web page
BANCO CASINO youtube
BANCO CASINO tiktok

If you have any questions, feel free to contact us:

Adress: Hlavná 1, Košice
Phone number cash manager: 0918 100 100
Phone number tournament manager: 0917 595 644
Reception: +421 552 850 333

  • Komentáre