Piate vydanie série BSOP s 20.000€ GTD vyprodukovalo celkovo 170 entries. Najlepšie sa dnes darilo Richardovi Huskymu Balcovi, ktorý si za svoj dnešný výkon po HU deale odnáša odmenu 4.500€ vrátane 120€ tiketu na 60.000k gtd BSOP, ktorý sa začína 15.06.2023, ako aj trofej pre víťaza Srdečne Gratulujeme!!!

2. miesto - Roman Filip - 3500€

Posledná ruka turnaja kde Roman completuje a Husky sa rozhodol pre raise 500k. Roman na to odpovedá allinom 4.6M ktoré Husky calluje s Ad-Td. Roman je popredu s Ah-Qd. Avšak Husky triafa svoj 3outer na turne čo znamená že Roman končí na peknom druhom mieste.

Board: 2-2-4-T-J

5:44 Roman pomaly vyrovnáva stacky

Pár víťazných hier Romana a zrazu je naspäť na 6M.

Aktuálne stacky: 

Husky: 14.5M
Roman: 2.5M

Level 24: 80000 - 160000 / 160000, avg. 8,5,000, ent.: 2/170

5:24 Husky triple barrel

Husky otvoril 300k a Roman defenduje. 

Flop 6c-9h-2c Roman checkcalluje 300k. Turn 3s rovnaká akcia za 500k. River 2s Husky tretí barel za 1.2M ktoré Roman snapcalluje. Husky otáča 2 páry 9d-3d a Roman zahadzuje.

5:19 HU deal

Poslední 2 hráči sa dohodli na deale.

Husky: 4.000€
Roman: 3.500€

Dohrávka o 500€ a trofej.

3. miesto - Agusevich Slavik Stanislav - 1955€

Ďaľšia BvB konfrontácia s Huskym ktorý posiela a Slavik s A8o calluje. Husky ukazuje 7h-6h

Flop J-7-7 Husky triafa trips a po blank runoute Slavik končí.

5:10 Slavik doubluje svoj short

BvB bol popredu s A9 proti Huskymu s A2. Board K-8-4-K-K znamená že Slavik doubluje svoje 4BB.

4. miesto - Milan Mihaľo - 1341€

Mihaľo poslal posledné 4BB s A6o z BTN a Slavik na BB dorovnal Ks-8s

Board: As-Kh-8h-4d-8c  prináša Slavikovi fullhouse a ten vyraďuje Mihaľa na štvrtom mieste.

Level 23: 60000 - 120000 / 120000, avg. 4,250,000, ent.: 4/170

4:40 Aktuálne stacky

Husky: 11M
Mihaľo 2.5M
Slavik: 700k
Roman: 3.5M

4:30 Slavik v tanku

Husky otvoril hru raisom na 200k a Slavik sa rozhodol na BTN pre 3bet na 1M (800k) behind. Roman po chvíli zahlásil allin 3M. Husky folduje a Slavik sa dostáva do dlhého námyslu. Nakoniec však karty zahadzuje.

Level 22: 50000 - 100000 / 100000, avg. 4,250,000, ent.: 4/170

5. miesto - Zielony Norbert Lukasz - 1082€

Husky otvára BTN a obe blindy callujú. Flop Th-9c-6h Husky cbetuje 275k a Zielony platí. Tur 9s Husky druhý barel za 450k a Zielony opäť call. River 8h po checku Husky vystavuje Zieloneho allinu cca 1.1M ktorý calluje s nut farbou. Čo však nestačí na Huskyho ktorý drží 96o ako fulhouse a vyradzuje Zieloneho.

Husky: 96o
Zielony Ah-9h 

Board: Th-9c-6h-9s-8h

Level 20: 30000 - 60000 / 60000, avg. 2,223,333, ent.: 7/170

6. miesto - Peštik Ján - 877€

Ten poslal allin 400k z BTN a Zielony na BB calluje.

Peštik: A8o
Zielony: Ks-Qs

Board: 9s-2d-5s-7s-3d sa Zielonemu completuje flush a Peštik končí. 

7. miesto - Vasiľ Matej - 707€

Husky otvoril na 125k a Vasiľ poslal 650k ktoré Husky calluje. Husky svoje tri outy triafa na river a my pokračujeme v šestici.

Husky: As-9s
Vasiľ: Ah-Jh

Board: 7-2-6-8-9

Level 20: 30000 - 60000 / 60000, avg. 2,223,333, ent.: 7/170

8. miesto - Jar Maciej - 569€


9. miesto - Vlček Adam - 445€

Vlček naslepo posiela posledných 80k a za nim sediaci Zielony raisuje na 300k. Jar sa po tejto akcii rozhodne poslať allin 700k ktoré Zielony snapuje s KK

Vlček: T7o
Jar: As-Qs
Zielony: KK

Board Q-8-8-J-6 drží KK a v jednej hre vypadla dvojica hráčov.

FINAL TABLE

10. miesto - Jelinski Artur Sebastian - 360€

Ten poslal allin 300k a Slavik na BTN repushuje 1.1M. Vlček na BB sa rozhodol pre call a tak tu bol 3way allin.

Slavik: AJo
Vlček: AQo
Jelinski: AQo

Board: 6-7-8-9-T Slavikovi sa otáča postupka na river a Vlček padá na 1BB

11. miesto - Skubala Robert - 360€

Skubala začal hru raisom z BTN na 150k. Vasiľ na SB a taktiež Husky na BB callujú. Flop Ks-Qs-6d po checkoch Skubala páli 275k. Husky sa rozhodol pre allin effektiv 1.3M a Skubala po 2min calluje

Board: Ks-Qs-6d-2c-9d  Na river Husky triafa postupku a aktuálne chipleaduje last 10 

Husky: Jc-Tc
Skubala: As-Kc

12. miesto - Michal Pošivák - 293€

Husky otvoril hru na 100k a Pošivák calluje na BTN. Do hry sa zapojil aj Skubala na BB. Flop Ad-8d-Qc po checkoch Pošivák betuje 250k a Skubala sa rozhodil pre allin 600k effektiv. Husky zahodil a Pošivák po chvíli dorovnal s ATo. Skubala so 6d-4d potrebuje trafiť svoju draw čo sa mu darí na turne 8d a river 5d je preňho safe a Pošivák je out.

13. miesto - Jarosz Mateusz Augustyn - 293€

14. miesto - Lovas Viktor - 293€

Mihaľo otvára 200k a Lovas zo SB posiela allin 650k s QQ. Mihaľo calluje s AK- Flop 5-6-8 je safe pre Lovasa. Avšak A na turne a A na river triafa  Mihaľo a Lovas končí.

 

15. miesto - Baloghová Janette - 255€

Baloghová poslala svoj 310k short do minraisu od Huskyho ktorý calluje s 99. Baloghová otáča AKo. Avšak flip sa otáča lepšie Huskymu a Baloghvá dnes končí a pokračuje sa v 14 hráčoch.

Husky: 99
Baloghová: AKo

Board: 7-2-3-T-5

Level 18: 25000 - 50000 / 50000, avg. 1,133,333, ent.: 15/170

BREAK 15min

2:04 16. miesto - Istvan Nemeth - 255€

Stefano sa ocitol v alline preflop s Ah-Jh za 500k proti Vasiľovi ktorý držal AA. Board K-3-7-Q-3 je safe pre Vasiľa a Stefano dnes končí.

 

2:02 17. miesto - Sznajder Piotr Adam - 255€

Ten otvoril na 100k a Peštik 3betuje na 280k ktoré Sznajder platí. Flop As-Kd-4c po checku Peštik cbetuje 90k ktoré Sznajder platí. Turn 5d Peštik posiela 290k effektiv a Szbajder sa rozhodol pre call so svojou draw Jd-Td. River prichádza Js a po prerátaní stackov Sznajder končí.

Level 17: 20000 - 40000 / 30000, avg. 1,000,000, ent.: 17/170

1:53 Bubbley boy Majlo 

Ten poslal svoj 5bb short do hry s A8o no Roman si na BB nachádza AQo. Board bez 8 znamená že Majlo končí na bubline.

1:43 Vlček double cez Majla

Majlo otvára na 60k a Vlček defenduje na BB. Flop Jd-8c-3c je precheckovaný. Turn 3s Vlček leaduje 60k a Majlo dorovnal. River 2c Vlček dáva allin 190k a Majlo po 2min dorovnal Ah-8h čo nestačí na Ks-Js na ruke Vlčeka a ten tak doubluje.

1:38 Husky tlačí

Husky využíva svoj veľký stack a pravidelne otvára, no hra sa zatiahla.

Level 16: 15000 - 30000 / 30000, avg. 944,444, ent.: 18/170

 

Hand-for-hand fáza

 

1:11 2 hry 2x double pre Slavika

V prvej hre v preflop alline sa mu podarilo trafiť na turne set s 99 do AA na K-J-6-9-3 a v ďaľšej defendoval po opene Vasiľa a calle. Flop: As-Ks-2d bol precheckovaný. Na turne 7c Slavik leaduje 75k ktoré platí len Vasiľ. Na river 9c Slavik posiela 230k a Vasiľ dorovnal. Slavik ukazuje set 22 no Vasiľovu handu sme bohužiaľ nevideli.

1:00 Chipleader pot for M.Mihaľo

Meszaros dáva bez predošlej akcie allin 150k. M.Mihaľo sa rozhodol pre raise na 500k a po tejto akcii Furín na BTN ide allin 700k ktoré Mihaľo dorovnal.

Mihaľo Ad-Qd
Furín KK
Meszaros Ah8h

Board: Kd-6d-4c-8d-3s kompletuje Mihaľovi flush a postaral sa tak o double seat open a stúpa na 2.1M stack

Level 15: 10000 - 20000 / 25000, avg. 809,524, ent.: 21/170

PAYOUTS:

# 1   5 100,00
# 2   2 900,00
# 3   1 955,00
# 4   1 341,00
# 5   1 082,00
# 6   877,00
# 7   707,00
# 8   569,00
# 9   445,00
# 10   360,00
# 11   360,00
# 12   293,00
# 13-14  293,00
# 15-16  255,00

0:32 Vasiľ s ďaľšou elimináciou

Tentokrát Vasiľ otvára BTN na 40k. SB calluje a Kamil Jelinski na BB poslal allin 140k ktoré Vasiľ calluje. SB fold. 

Jelinski: QJ
Vasiľ: 66

Board: 2-2-7-T-K tento raz drží párovú kombináciu a Jelinski dnes končí.

0:24 Legemza out

Preflop Vlček raisuje na 40k z CO. Vasiľ z BTN calluje a Legemza sa rozhodne pre allin 210k so SB. Po folde Vlčeka sa po chvíli Vasiľ rozhodne dorovnať QTo aide do flipu proti 55 na ruke Legemzu.
Board: A-J-T-2-3 triafa Vasiľ pár a vyradzuje Legemzu

Level 14: 10000 - 20000 / 20000, avg. 680,000, ent.: 25/170

BREAK 15min

0:02 Flip pre Skubalu

Pošivák raisuje z CO na 35k a Skubala na BB dáva allin 260k ktoré Pošivák snapuje s AK. Na turne mal Pošivák viacero outov do páru no river je tehla čo znamená double pre Skubalu

Pošivák: AK
Skubala: 66

Board: Q-T-9-Q-4

23:56 Easy play

Rudzik otvára na 78k a Majlo na SB dáva allin 350k ktorý tesne pokrýva Rudzikov stack. Rudzik calluje a otáča QQ. Majlo má však najlepšiu preflop kombináciu a board bez Q znamená pekný pot pre Majla.

Majlo: AA
Rudzik: QQ

Board: K-T-5-8-K

23:45 Žako seat open

Po raise Lovasa na 32k a dvoch calloch Žako dáva allin 250k a Lovas repushuje s AA. Žako s KQo potrebuje veľkú pomoc avšak board: 9-8-2-3-4 znamená elimináciu Žaka.

Level 13: 8000 - 16000 / 16000, avg. 566,667, ent.: 30/170

23:18 Hudáček končí 

Preflop otvára Lovas na 27k a Hudáček posiela 190k allin. Pošivák insta repushuje a Lovas zahadzuje. Hudáček Ac-Qc ale Pošivák si našiel AA.

Hudáček Ac-Qc
Pošivák: AA

Board: Qh-Jc-Ts-3d-7d a Hudáček končí.

23:09 Sick runout

Čerep a Mihaľo skončili v preflop alline za 190k kde po smolnom runoute Čerep končí

Čerep: AA
Mihaľo: AK

Board 2-3-8-K-K

Level 12: 6000 - 12000 / 12000, avg. 500,000, ent.: 34/170

 

 

22:53 2-outer pre Vlček

Jarosz otvára na 25k a za nim seciaci Vlček calluje. Ovidiu sa rozhodne pre allin 270k. Jarosz si dal chvílku avšak zahodil a Vlček snapuje s TTs. Avšak Ovidiu ukazuje QQ.

Board: K-T-6-4-3 triafa Vlček set a Ovidiu končí.

Level 11: 5000 - 10000 / 10000, avg. 377,778, ent.: 45/170

22:34 Milan Mihaľo big double

Preflop raisol na 21k a Horvath Boris na BB defenduje. Flop Ad-6d-4s Horvath leaduje allin 305k effektiv a Mihaľo snapcalluje a otáča AhQd. Horváth ukazuje Kd-5d no jeho draw sa na river nekompletuje a Mihaľo si pripisuje pekný double.

Board: Ad-6d-4s-8s-8h

FOTOGALÉRIA:

22:14 Triple for Novysedlák

Hervat začal hru limpom a Gabzdil sa rozhodor otvoriť na 20k ktoré Jelinski na BU calluje. Novsedlák na BB sa rozhodol pre allin 93k ktoré Gabzdil a taktiež Jelinski calluje. Flop Td-6c-3s Gabzdil posiela allin 90k a Jelinski po chvíli zahadzuje. Novysedlák otáča T-T ako top set a Gabzdil tak potrebuje runner runner so svojim Ad-6d. Turn Jd mu otvára flushdraw no river 7c ho nekompletuje a Novysedlák tak tripluje svoj stack.

Level 11: 4000 - 8000 / 8000, avg. 283,333, ent.: 60/170

 

BREAK 30 minút

BANCO SERIES OF POKER 60.000€ GTD Najväčším turnajom tohto mesiaca bude BANCO SERIES OF POKER 60.000€ GTD ktorý sa odohrá v dátume od 15. do 18. júna. Počas tohto týždňa na všetkých hráčov čaká päť rôznych šancí na postup do finálového dňa, kde každý hráč naskočí s istotou ITM. Buy-in do turnaja činí 150€, za ktoré vás na kase bude čakať 50,000 starting stack a polhodinové levely (15/10 v zrýchlených flightoch).

 

21:17 Double KO

Kies posiela allin 66k a za nim sediaci Vaji repushuje 136k. Jarosz si nechal prerátať stacky a repushuje.

Kies: 5d-5h
Vaji: Kh-Ks
Jarosz: Ad-Ac

Board: Qd-2s-Td-9d-6d

21:10 Skill

Po utg raise na 10k a troch calloch sa Vlček na BB rozhodol pre allin 130k a po troch foldoch sa Kies rozhodol pre call.

Vlček: Ks-3s
Kies: 7c-7d

Board: Kc-3c-2d-Kh-9s

Level 10: 3000 - 6000 / 6000, avg. 242,188, ent.: 64/155

20:58 Pekný pot pre Kamila Jelinskeho

Preflop Peštik limpuje a na SB sediaci Jar raisuje 25k čo platí Jelinski na BB a taktiež Peštik. Flop Kd-6c-4d po checkoch Peštik betuje 30k ktoré platí len Jelinski. Turn 9h Peštik pokračuje 63k a Jelinski opäť dorovnal. River 4h obaja hráči checkujú a Jelinski vyhráva tento pot s Kc-Js

20:41 Úspešný defend

Rami otvára hru raisom na 10k a Roman na BB calluje. Flop 3s-7s-5c Rami cbetuje 14k a Roman platí. Turn 3d je precheckovaný. River 4d Roman betuje 35k a Rami rýchlo calluje. Roman otáča 6s-4s ako flopnutú postupku a Rami svoje karty zahadzuje.

Level 9: 2500 - 5000 / 5000, avg. 198,6611, ent.: 72/143

20:27 Veľký flip pre Hanzena

Hru otvoril raisom na 9k a Varga na SB sa rozhodol pre 3bet na 35k. Po chvíli sa Hanzen rozhodol ísť do allinu za 200k effektiv, ktoré Varga snapuje s AKo. Hanzen otáča 99. Po flope J-J-9 je prakticky rozhodnuté a runout 2x 3x znamená elimináciu Vargu a Hanzen sa dostáva na double avg stack.

20:10 Furín navyšuje stack

Preflop na UTG otvára 11.5k a Lazar Marius sa rozhodol pre allin 61k ktoré Furín snapuje s JJ. Lazar otáča 55 a potrebuje tak trafit svoje 2 outy. 

Board: Q-T-8-2-3 znamená seat open Lazara a Furín ma pred sebou cca 500k stack

Level 8: 2000 - 4000 / 4000, avg. 165,672, ent.: 72/128

20:00 Majlo double

Preflop raisuje Majlo na 6k a Pasztorovi sa podaril 3bet na 9k na čo po chvíli Majlo reaguje allinom 100k effektiv. Pasztor po krátkom námysle dorovnáva.

Board: K-J-2-3-8

Majlo: JJ
Pasztor: AQ

19:45 Zlý timing

Na turne Jd-9h-6d-6s betuje Sykora 50k ktoré Zielony platí. Na river 7c Sykora po checku vystavuje Zieloneho do allinu cca 80k ktoré snapuje s 9c-6h. Sykorovi držal KsTs ako nepodarený blaf.

Level 7: 1500 - 3000 / 3000, avg. 165,672, ent.: 67/111

19:32 Meszaros berie od Ostrovskeho

Na flope Ad-9d-2h betuje Ostrovskyi 15k ktoré Meszaros plati. Na turne Qh rovnaká akcia za 15k. A river 3d tretí barel za 30k od Ostrovskeho ktoré Meszaros snapuje s As-5s. Ostrovskyi otáča Qd-Tc a musí odovdzať veľkú čast svojho stacku.

19:15 Limpshove strategy

Preflop Hudák limpuje a za nim sediaci Bednár raisuje na 8.5k ktoré platí Husky a Kudríková. Po tejto akcii sa Hudák rozhodol poslať allin cca 65k a postupne všetci traja hráči zahadzujú svoje karty.

Level 6: 1000 - 2500 / 2500, avg. 141,671, ent.: 70/102

 

BREAK 30 minút 

18:23 3 outy pre Hervata

Csenteri limpuje na UTG a za nim sediaci Hervat raisuje na 7k. Akcia naspäť k Csenterimu ktorý vystavuje Hervata allinu 49k a Hervat calluje s AQ no je pozadu proti AK na ruke Csenteriho.

Board: Q-3-6-7-2 prináša jeden z 3 outov a Hervat tak ide na starting a Csenterimu po hre ostáva 10BB

S veľkou radosťou by sme vás chceli pozvať na exkluzívnu Cocktail Party, ktorú sme pre vás pripravili v našom luxusnom kasíne. Tento večer plný zábavy, koktailov a sa uskutoční dňa 16.06.203 o 19:00 hod

18:00 Kies porazil Pusinkove AA

Pred flopom Kies calluje open a Pusinka posiela posledných 10.5k. na SB sediaci Sznajder calluje a po folde openera Kies repushuje 28k ktoré Sznajder platí.

Board: 9d-7d-3h-3c-6h  kompletuje postupku pre Kiesa.

Pusinka: AA
Sznajder: QQ
Kies: 8d-5d

Level 4: 1000 - 2000 / 2000, avg. 128,358, ent.: 67/86

17:50 Husky vyraďuje

Po 3 limpoch Husky raisuje na BB do 7k a všetci 3 hráči sa pozreli na flop 7-6-4 Husky cbetuje 13kktoré platia už len 2 hráči. Turn 5x Husky betuje 30k na čo Ostrovskyi reaguje allinom 100k. Ďaľsí hráč folduje a Husky snapuje s nuts 8h-9h. Ostrovskyi je drawing dead s 3-3 a po prerátaní stackov je seat open.

Posledný júnový víkend, konkrétne sobota 24.06., ponúkne špecialitu, ktorú si bude môcť zahrať naozaj každý. SUMMER SPECIAL s príjemnou 10,000€ garanciou totiž nesie ľudový buy-in len v hodnote 50€, za ktoré vám na kase zamenia 30,000 stack a počas celého večera sa môžete tešiť na polhodinové levely

Level 4: 800 - 1,600 / 1,600, avg. 118,462, ent.: 65/77

17:24 Ďaľšie AA

Skubala začal hru raisom na 2.5k a po calle sa Mazurek so SB rozhodol pre 3bet na 6.5k ktoré Kotán na BB platí. Skubala však 4betuje na 20.5k ktoré platí len Kotán.
Flop: Th-8h-3h po checku Skubala cbetuje 25k a Kotán platí. Turn 3c Kotán leaduje 25k a Skubala dáva allin 30k. V showdowne drží Kotán Qc-Tc no má len 2 outy proti Ah-Ad na ruke Skubalu. River 7x brickuje a Skubala tak doublí svoj stack.

 

17:17 5bet allin

Preflop J.Mihaľo otvára na 2.5k a po 2 calloch Stupár 3betuje na 15k. Po tejto akcii Mihaľo 4betuje na 37.5k. Stupár sa rozhodol pre 5bet allin 90k ktoré však Mihaľo s AA na ruke snapuje a Stupár s QcTc tak potrebuje veľkú pomoc.

Board: J-3-4-4-J je safe pre Mihaľa a Stupár tak bude musieť využiť reentry.

 

FOTOGALÉRIA:

Level 3: 600 - 1,200 / 1,200, avg. 112,281, ent.: 56/63

16:55 Top pár málo

Na river K-Q-7-9-4 betuje Kapalka 35k do 40k potu ktoré Vasiľ snapuje. Kapalka ukazuje KJo čo ale nestačí na AA ruke Vasiľa.

16:40 3-way allin

Preflop Csenteri raisuje 3k, za nim sediaci Hudák 3betuje do 9k. Na BB Jelinski calluje taktiež Csenteri. Na flope 10c4s5h po checkoch Hudák posiela 17k a obaja hráči callujú. Na turne 2d Jelinski posiela 62k a Csenteri snapuje. 

Board: T-5-4-2-K

Hudák: AK
Jelinski: TT
Csenteri: A4

Level 2: 500 - 1,000 / 1,000, avg. 100,000, ent.: 52/52

16:23 Panek vs Bacik

Na turne 8s7c6s3s betuje Panek 4.5k ktoré Bacik platí. Rovnaká akcia na river 3c za 6k. Panek ukazuje Qc8c čo stačí na výhru potu.

16:13 Od začiatku hrajú

Okrem víťazov zo satelitu Mazureka, Derdu a J.Mihaľa v turnaji vidíme viacero hráčov z Poľska a Maďarska.

16:05 Turnaj odštartoval!

Piate vydanie turnaja zo série BSOP práve odštartovalo. Sledujte live report, kto sa stane ďalším šampiónom.

Level 1: 500 - 1,000 / 1,000, avg. 100,000, ent.: 30/30

Dostávajte najnovšie informácie o PROMO akciách a dianí v Banco Casino Košice:

BANCO CASINO facebook
BANCO CASINO instagram
BANCO CASINO web page
BANCO CASINO youtube
BANCO CASINO tiktok

Alebo sa spýtajte na to čo Vás zaujíma:

Adresa: Hlavná 1, Košice
Telefón cash managera: 0918 100 100
Telefón turnajového managera: 0917 595 644
Recepcia: +421 552 850 333

  • Komentáre