Víťazom júnového vydania Košice Weekendu sa stáva Martin Martinček, ktorý obhájil titul a na svoje konto si po deale v headsupe pripísal 2.180€ vrátane 100€ ticketu na KW 20K. Gratulujeme!

4:30 Runner up - Varga Miroslav - 1.800€ vrátane 100€ ticketu na KW 20K

V poslednej ruke turnaja Martinček completol a Varga checkuje. Flop A♠ 3♣ 6♦ Varga check raisuje z 50,000 na 200,000 a Martinček dorovnal. Turn 9♣ posiela Varga 1M s K♥ 3♠ a Martinček dorovnal s 5♣ 6♠. River J♠ nič nemení a my tak spoznávame víťaza turnaja.

Varga: K♥ 3♠

Martinček: 5♣ 6♠

Board: A♠ 3♣ 6♦ 9♣ J♠

4:14 Headsup deal

Hráči sa dohodli na deale rovným dielom po 1.800€ s dohrávkou o 380€ pre víťaza.

4:07 3. miesto - Petko Oto - 1.115€ vrátane 100€ ticketu na KW 20K

V preflop all ine držal Petko dvojky a Martinček K♥ Q♠. Queena v okienku posiela Martinčeka do vedenia a po nič nemeniacom turne a rivri sa presúvame do headsupu.

Board: Q♦ 9♥ 8♠ Q♣ A♦

Level 23: 25,000 - 50,000 / 50,000, avg. 1,140,000, ent.: 3/114

4:00 4. miesto - Dragan Krzsytof - 881€ vrátane 100€ ticketu na KW 20K

Martinček posiela z buttonu s K♣ J♥ a Dragan na veľkom dorovnal s A♣ T♠. Flop T♦ 9♠ 8♠ prináša Martinčekovi viacero outov, turn 4♦ nič nemení no po rivri Q♣ Dragan končí na peknom 4.tom mieste.

Board: T♦ 9♠ 8♠ 4♦ Q♣

3:40 5. miesto - Harkaly Dávid - 689€ vrátane 100€ ticketu na KW 20K

Po prehratej hre s Martinčekom mu ostalo 340,000, ktoré posiela s A♦ 2♠ a súperom mu bol Varga s párom šestiek. Eso tentokrát na board nepristálo a Harkaly na turnaji končí.

Board: Q♥ 3♥ 8♦ J♦ 7♦

3:34 Martinček s double upom

280,000 poslal s A♠ Q♥ do openu Harkalyho, ktorý dorovnal s K♦ T♦. Board triafa oboch hráčov a víťaznú kombináciu drží Martinček, ktorý tak doubluje.

Board: T♣ Q♠ 2♦ 9♠ 7♣

Level 22: 20,000 - 40,000 / 40,000, avg. 684,000, ent.: 5/114

3:25 Queeny Martinčekovi neprajú

V preflop all ine potreboval Petko trafiť 3 outy s A♣ 9♥. Eso v okienku ho posiela do vedenia a drží až do rivru, čo znamená double up 400,000 stack.

Board: A♦ K♣ 2♦ 2♠ 3♠

3:14 6. miesto - Zakhar Peter - 530€ vrátane 100€ ticketu na KW 20K

Harkaly posiela A♦ 9♦ a Zakhar na blinde dorovnal s A♠ T♠ a je tak výrazne popredu. Flop prináša Harkalymu flushdraw, ktoré prichádza ihneď na turne a Zakhar sa s turnajom lúči na 6. mieste.

Board: K♦ 3♦ 8♣ 5♦ 4♥

3:07 Súboj blindov

Martinček z malého posiela 295,000 s 9♣ 7♠ a Zakhar na veľkom dorovnal s A♥ 5♥. Na turne svieti Zakharovi 0% a Martinček tak doubluje.

Board: 7♦ 7♥ 2♠ 8♠ Q♦

3:00 Klasický flip

V preflop all ine držal Petko A♥ K♣ a Martinček queeny. S flopom prichádzajú hneď dve esá, ktoré držia až do rivru a Petko doubluje 320,000 stack.

Board: A♣ A♦ 2♠ 3♦ J♦

Level 21: 15,000 - 30,000 / 30,000, avg. 570,000, ent.: 6/114

2:50 Dragan double up

170,000 poslal s K♥ J♥ a Martinček dorovnal s A♣ 8♦. O víťazovi bolo rozhodnuté už na turne a Dragan v turnaji pokračuje.

Dragan: K♥ J♥

Martinček: A♣ 8♦

Board: K♠ 9♥ 5♦ J♠ Q♣

2:45 Harkaly triafa 3 outy

155,000 posiela s A♠ 5♣ do openu Vargu, ktorý snapuje s deviatkami. Eso v okienku znamená double up pre Harkalyho.

Harkaly: A♠ 5♣

Varga: 9♣ 9♠

Board: A♥ 7♦ Q♠ J♣ Q♥

2:30 Varga dostáva zaplatené

Hru otvoril na 55,000 a Harkaly defendol. Flop Q♥ Q♠ A♣ je precheckovaný, na turne 4♥ už betuje Varga 30,000 a Harkaly dorovnal. River J♣ vsádza Varga 150,000 a Harkaly po chvíli calluje. Varga ukazuje Q♦ 7♥ čo na výhru stačí.

Level 20: 10,000 - 25,000 / 25,000, avg. 570,000, ent.: 6/114

2:25 7. miesto - Drab Patrik - 404€

Po tom, čo sa prefoldoval na posledné 2 blindy bol núteny all inu s T3 a proti Vargovi s AT tak potreboval trafiť 3 outy, ktoré po blank boarde neprichádzaju a Drab si preberá odmenu za svoj dnešný výkon.

2:22 8.miesto - Demjančík Patrik - 314€

V preflop all ine potreboval trafiť 2 outy s päťkami proti Draganovi s deviatkami. Board päťku nepriniesol a Demjančíkovi za čiarou ostáva 1 blind, ktorý prehráva v nasledujúcej hre a na turnaji tak končí.

Demjančík: 5♥ 5♠

Dragan: 9♠ 9♣

Board: A♠ K♦ 2♠ 4♦ 7♦

2:18 Harkaly comeback

125,000 posiela z CO a dorovnal Martinček aj Zakhar. Dvojica precheckovala board 6♥ 5♥ 5♠ 6♠ Q♠, v ktorom držal najlepšiu kombináciu Harkaly a tripluje svoj stack.

Harkaly: K♥ K♦

Martinček: A♦ 7♥

Zakhar: 9♦ 8♦

2:10 Zakhar double up

Martinček otvoril a do hry sa zapojil Zakhar spoločne s Harkalym z blindu. Na flop 5♦ 4♦ 3♠ putoval za čiaru stack Zakhara proti Harkalymu. Zakhar držal osmičky a Harkaly tak s 4♥ 2♣ potreboval vylepšiť. Turn ani river mu nepomáha a padá na shortstack.

Zakhar: 8♥ 8♦

Harkaly: 4♥ 2♣

Board: 5♦ 4♦ 3♠ T♥ 3♥

2:05 Martinček posiela

Petko limpol a Martinček hlási allin no súpera nenašiel. V nasledujúcej hre sa scenár opakuje a znova nenachádza súpera. Po opene Harkalyho do tretice hlási all in a po folde stolu ukazuje A♣ K♣ a rázom stúpa na 700,000 stack.

Level 19: 10,000 - 20,000 / 20,000, avg. 427,500, ent.: 8/114

 

Break 10 minút

 

1:40 9.miesto - Mikúš Matej - 236€

Varga otvára z buttonu 40,000 a Mikúš z veľkého posiela 300,000. Varga po dlhšom námysle vyhodnotí, že pár osmičiek je call a dorovnal. Mikúš drží K♦ Q♠ a potrebuje tak trafiť board. Ten ale drží Vargov pár a Mikúš je prvým vypadávajúcim z finálového stola.

Mikúš: K♦ Q♠

Varga: 8♣ 8♥

Board: A♣ 6♣ 5♥ A♦ 5♦

1:30 Martinček ihneď doubluje

Zahkar otvára z utg a Martinček posiela z veľkého s A♠ K♦. Zakhar dorovnal s A♦ Q♣ a potreboval tak trafiť tri outy. Board drží Martinčeka v turnaji, ktorý doubluje 173,000 stack.

Martinček: A♠ K♦

Zakhar: A♦ Q♣

Board: 9♥ 9♠ 6♥ 4♠ 3♦

FINAL TABLE

1:12 10. miesto - Chrabaszcz Darius Andrzej - 186€

Ten posledné blindy investoval do hry s K♥ 2♥ a call dostal od Mikúša s A♣ 3♣. Flop prináša Dariusovi viacero outov, no turn ani river mu nepomáha a na turnaji tak spoznávame zloženie finálového stola.

Chrabaszcz: K♥ 2♥

Mikúš: A♣ 3♣

Board: A♥ T♥ Q♠ 3♠ 7♦

1:08 11. miesto - Emodi Štefan - 186€

Svoj short poslal s kombináciou A♥ 9♥ a súperom mu bol Harkaly s A♠ T♠. Board bez pomoci pre Emodiho ho posiela na kasu pre odmenu 186€.

Level 18: 8,000 - 16,000 / 16,000, avg. 310,909, ent.: 11/114

1:00 Esá pre Vargu

Jeho open 25,000 dorovnali Harkaly a Dragan na blindoch. Flop J♥ T♣ 4♦ cbet 58,000 dorovnal len Harkaly. Turn Q♥ ako aj river 2♣ je bez akcie a v showdowne drží Harkaly A♣ J♥, čo nestačí na Vargove esá.

0:43 Bez hand for hand fázy

Po vypadnutí Vajiho sa na druhom stole dohrávala hra, po ktorej by sa turnaj presúval do fázy hand for hand. Demjančík limpol a Balogh raisuje na 25,000, ktoré Demjančik dorovnal. Flop A♠ 8♠ J♥ Demjančík dorovnal cbet 30,000 a po turnovej Q♥ posiela Balogh all in 80,000 s K♦ Q♦, ktorý Demnjančík s A♦ 3♦ dorovnal. River Baloghovi nepomáha a v turnaji sú tak všetci hráči v peniazoch.

Balogh: K♦ Q♦

Demjančík: A♦ 3♦

Board: A♠ 8♠ J♥ Q♥ J♣

0:42 Roller coaster

Vaji posiela z blindu svoj short s K♥ 9♠ do openu Harkalyho, ktorý s A♦ 6♥ dorovnal. Flop A♠ 6♠ 2♠ a Vaji vstáva zo svojho miesta, turnová 8♠ ho poteší no rivrová 6♦ ho z turnaja vyraďuje.

Harkaly: A♦ 6♥ 

Vaji: K♥ 9♠

Board: A♠ 6♠ 2♠ 8♠ 6♦

0:36 Slavik končí

Z utg posiela 110,000 s AT a Martinček na malom našiel esá a dorovnal. Board zázrak pre Slavika nepriniesol a s turnajom sa tak lúči blizko itm.

Level 17: 6,000 - 12,000 / 12,000, avg. 244,286, ent.: 14/114

0:22 Double pre Mikúša

Ten za posledných pár blindov našiel pod rukou AK a súperom mu bol Vaji s A♠ 2♠. Po blank boarde sa Mikúš naďalej drží v turnaji.

0:12 Emodi triple up

Harkaly na utg otvára na 22,000 a Ražnatovič z malého posiela all in. Emodi na veľkom so stackom 43,000 dorovnal so sedmičkami a calluje aj Harkaly. Showdown pre Emodiho už lepši byť nemohol, keďže obaja súperi držia rovnakú kombináciu AQ. Board podžal Emodiho pár, ktorý tak tripluje.

Emodi: 7♣ 7♠

Harkaly: A♠ Q♣

Ražnatovič: A♣ Q♦

Board: J♦ T♥ 6♦ 3♥ 7♦

0:10 Priebežné stacky:

Martinček - 240,000

Zakhar - 450,000

Drab - 210,000

Harkaly - 440,000

Vaji - 260,000

Level 16: 5,000 - 10,000 / 10,000, avg. 201,176, ent.: 17/114

0:00 Petric končí

Po jeho limpe raisuje Martinček na 26,000 a za ním sediaci Zakhar 3betuje na 75,000. Akcia sa dostala k Petricovi, ktorý posiela 150,000 s queenami a po folde Martinčeka Zahkar calluje s A♦ K♦. S flopom prichádza aj kôň, ktorý vyraďuje Petrica z turnaja.

Petric: Q♥ Q♣

Zakhar: A♦ K♦

Board: K♣ J♣ 4♥ 3♣ 7♥

23:40 Redraw

23:38 Meszáros predsa len končí

Ražhatovič otvoril a po calle Petkova posiela Meszáros s A♥ T♥. Ražnatovič zahadzuje a Petko po chvíli dorovnal s 9♥ 7♦. Flop prináša Petkovovi gutshot, ktorý prichádza ihneď na turne a my tak spájame na posledné 2 stoly.

Meszáros: A♥ T♥

Petko: 9♥ 7♦

Board: 6♥ 5♥ 2♦ 8♣ 5♠

23:34 Meszárosa drží turn v hre

Svoj stack poslal do hry s párom jackov a súperom mu bol Petko s K♠ Q♣. Flop K♥ 9♠ 7♠ a Meszáros vstáva zo stoličky, na ktorú ho posádza turnový jack. River nič nemení a Meszáros stúpa na 68,000.

Meszáros: J♦ J♣

Petko: K♠ Q♣

Board: K♥ 9♠ 7♠ J♠ 8♣

Level 15: 4,000 - 8,000 / 8,000, avg. 180,000, ent.: 19/114

 

Break 15 minút

 

23:07 Slavik vs Drab 2:0

Po opene z buttonu posiela Slavik z malého 74,000 a Drab na veľkom dorovnal. V showdowne bol výrazne popredu Drab s A♦ J♣ proti Slavikovi s A♥ 8♥. Flop prináša osmičku, ktorá drží až do rivru a Slavik triafa proti Drabovi druhýkrát trojouter.

Slavik: A♥ 8♥

Drab: A♦ J♣

Board: 8♣ 2♠ 2♦ Q♥ 4♥

23:00 Balogh doubluje svoj short

38,000 poslal s A♥ T♣ do openu Mikúša, ktorý s K♣ T♠ dorovnal a potreboval tak trafiť tri outy. Board bez koňa doubluje Baloghov short.

Balogh: A♥ T♣

Mikúš: K♣ T♠

Board: J♦ 8♦ 8♥ 2♦ 4♦

22:50 Kotek nevytočil

Bez predošlej akcie posiela svoj stack do hry s A♣ Q♦ a za ním sediaci Petric repushuje s desiatkami. Board drží párovú kombináciu a Kotek na turnaji končí.

Kotek: A♣ Q♦

Petric: T♣ T♥

Board: 8♣ 8♦ 7♥ J♦ 4♥

Level 14: 3,000 - 6,000 / 6,000, avg. 148,696, ent.: 23/114

Fotogaléria

22:30 Martinček vyraďuje Bodnára

Bodnár posiela 37,000 do celého stola s Q♠ J♣ a prekážkou mu bol Martinček z malého blindu, ktorý našiel A♣ Q♥ a dorovnal. Board trojoutera nepriniesol a Bodnár na turnaji končí.

Bodnár: Q♠ J♣

Martinček: A♣ Q♥

Board: K♠ 8♠ 8♦ 7♥ 3♠

22:25 Búračka

V preflop all ine proti sebe stáli Chytros s queenami a Petko si našiel esá. Po boarde bez queeny Petko pred sebou drží stack cca 240,000 a Chytros sa s turnajom lúči.

Chytros: Q♦ Q♥

Petko: A♠ A♣

Board: 7♦ 6♠ 2♣ 7♣ 6♥

22:20 Slavik už na odchode

Preflop posiela 51,000 s A♣ T♥ a za ním sediaci Drab dorovnal s A♥ K♠. Slavik je na turne už pár metrov od svojho stola, no rivrová desiatka ho drží v turnaji a doubluje tak svoj stack.

Slavik: A♣ T♥

Drab: A♥ K♠

Board: A♦ 7♠ 6♦ 3♠ T♠

Level 13: 2,000 - 4,000 / 4,000, avg. 110,323, ent.: 31/114

22:10 Slow play nevyšiel

Po limpe raisuje Martinček na 9,000 a do hry sa zapojil Slavik aj Dragan. Flop T♦ 8♥ 6♥ je bez akcie, turn 5♠ po checkoch betuje Martinček 11,000 a dorovnal len Slavik. River T♣ Slavik leaduje 15,000 a Martinček dorovnal. Slavik otáča esá, čo ale nestačí na Martinčeka s K♠ T♠.

Orient Večer je pripravený na 01.07.2022. Ďalší tématický večer, kde na všetkých zúčastnených čakajú delikátne rauty, exkluzívne drinky a bohatá tombola.

21:55 Martinček doubluje

Z buttonu minraisuje a Zolnai z veľkého posiela all in s A♠ 5♠ a Martinček s jackmi dorovnal. V okienku eso, no za ním jack znamená double up 51,500 pre Martinčeka, ktorý tak stále môže obhájiť titul z pred mesiaca.

Martinček: J♥ J♦

Zolnai: A♠ 5♠

Board: A♥ J♣ 8♥ 6♥ 8♦

21:45 Hervát navyšuje stack

Kovacs ako short posiela a do hry sa zapojil aj Emodi s Hervátom, ktorí sa museli pobiť o 40,000 side pot. Flop T♦ 9♣ 7♠ po checku posiela Hervát plnú a Emodi zahadzuje. Hervát drží kone a Kovacs tak na zotrvanie v turnaji potrebuje s A♥ 4♥ trafiť 3 outy. Eso na turn ani river neprichádza a Kovacs na turnaji končí.

Kovacs: A♥ 4♥

Hervát: K♥ K♠

Board: T♦ 9♣ 7♠ 7♠ Q♠

Level 12: 1,500 - 3,000 / 3,000, avg. 85,500, ent.: 40/114

21:33 Demjančík na big stack

Po opene 5,000 a calle 3betuje Demjančík na 20,000 a Tamaškovič dorovnal. Pasztor posiela 22,000 a po dorovnaní 2,000 Demjančíka aj Tamaškoviča sa hráči pozreli na flop K♣ 8♣ 7♦, kde Demjančík posiela 62,000 a Tamaškovič snapuje. Demjančík drží esá a Tamaškovič tak s K♦ Q♥ potrebuje vylepšiť. Turn ani river mu nepomáha a Demjančíkovi stúpa na 200,000 stack.

Demjančík: A♦ A♥

Tamaškovič: K♦ Q♥

Pasztor: 5♠ 4♠

Board: K♣ 8♣ 7♦ 7♣ A♣

Júlová nádielka turnajov v Banco Casino Košice! Všetko odštartuje výročný Košice Weekend s garanciou 20.000€, na ktorý nadviaže pre milovníkov viacdňoviek turnaj Fifty Grand s garanciou 50.000€ a všetko uzavrie 15K One Day event s garanciou 15.000€!21:20 Hervát triple up

V hre sa ocitol na turne J♣ 6♣ 8♥ 4♠, kde do potu 40,000 posiela 33,500 a call dostáva od Tamaškoviča aj Kovacsa. River Q♥ obaja checknú a v showdowne drží víťaznú kombináciu Hervát, ktorý si tak pripisuje triple up.

Hervát: J♦ 9♥

Tamaškovič: A♣ 3♣

Kovacs: 5♣ 2♣

Board: J♣ 6♣ 8♥ 4♠ Q♥

Oficiálne čísla:

V turnaji hráči vyprodukovali celkovo 114 entries, čo znamená, že na platené pozície sa dostane 11 hráčov.

1. 2.400€ vrátane 100€ ticketu na KW 20K

2. 1.580€ vrátane 100€ ticketu na KW 20K

3. 1.115€ vrátane 100€ ticketu na KW 20K

4. 881€ vrátane 100€ ticketu na KW 20K

5. 689€ vrátane 100€ ticketu na KW 20K

6. 530€ vrátane 100€ ticketu na KW 20K

7. 404€

8. 314€

9. 236€

10. - 11. 186€

Level 11: 1,000 - 2,000 / 2,000, avg. 67,059, ent.: 51/114

 

Break 30 minút

 

20:45 Flip v prospech Martinčeka

Hru otvoril z utg na 3,500 a Furín z buttonu posiela 14,000 s párom jackov. Martinček dorovnal s K♦ Q♦ a flip bol na svete. Rivrová queena vyraďuje Furína z turnaja.

Furín: J♠ J♣

Martinček: K♦ Q♦

Board: A♠ 9♠ 3♦ T♥ Q♥

20:30 Zakhar proti Vargovi

Dvojica sa ocitla na flope Q♦ Q♥ 4♣, kde Zakhar calluje Vargov raise na 22,500. Turn J♦ pokračoval Varga stávkou 14,000, ktorú Zakhar dorovnal a na river 5♠ sa scenár opakoval. Varga otáča J♠ T♣, čo ale nestači na Zakhara s párom koní.

Zakhar: K♦ K♣

Varga: J♠ T♣

Board: Q♦ Q♥ 4♣ J♦ 5♠

20:25 Wasťo doubluje

V preflop all ine držal sedmičky proti Vargovi s o stupienok nižším párom. Po flope T♦ 9♦ 7♥ Varga pýta osmičku, na turne J♥ mu to pomôže iba na split a river 2♠ znamená double up pre Wasťa, ktorý stúpa na starting stack.

Varga: 6♦ 6♣

Wasťo: 7♦ 7♣

Board: T♦ 9♦ 7♥ J♥ 2♠

Level 10: 800 - 1,600 / 1,600, avg. 63,000, ent.: 50/105

Main Event Slovak Series Of Poker ponesie garanciu 250.000€, o ktorú si budete mať možnosť zahrať aj v Banco Casino Košice, konkrétne 30.06.2022.

Buy in 225€ + 25€, starting stack 40.000.

Day 1 bude ukončený po odohraní 14tich levelov a postupujúci hráči získavajú ubytovanie v partnerskom hoteli, ako aj cestovné.

20:15 Double seat open

Ražnatovič otvoril na 2,700 a po dvoch calloch posiela Hervát 18,000. Ražnatovič repushuje a dorovnal aj Emodi s 10 blindovým stackom. V showdowne hráči postupne ukázali AA, Q♦ T♦ a 6♠ 5♣. Board prial najlepšie Ražnatovičovej kombinácií, ktorý tak z turnaja vyraďuje dvojicu hráčov.

Ražnatovič: Q♦ T♦

Hervát: A♥ A♠

Emodi: 6♠ 5♣

Board: 3♦ 4♦ 9♣ 7♦ 8♦

20:05 Keresteš seat open

V preflop all ine za 17,500 potreboval trafiť board s T♦ 8♦ proti K♣ Q♣ na ruke Koteka. Rozhodnuté bolo už na turne a Keresteš tak na turnaji končí.

Keresteš: T♦ 8♦

Kotek: K♣ Q♣

Board: A♥ Q♥ 4♦ 5♠ A♠

Level 9: 600 - 1,200 / 1,200, avg. 52,500, ent.: 56/98

19:50 Double aj pre Vasila

Ten dostal za čiaru svoj 17,000 stack s A♦ J♠ a súperom mu bol Urban, ktorý dorovnal s Q♦ J♦. Board potrebné karty pre Urbana nepriniesol a Vasil si tak pripisuje double up.

Vasil: A♦ J♠

Urban: Q♦ J♦

Board: 2♠ 5♠ 6♠ 8♥ K♥

19:42 Emodi triafa tri outy

Hoci len za posledných 5,500 ale predsa. V preflop all ine potreboval pomoc boardu s A♠ 2♥ proti A♦ 9♦ na ruke Kunczovej. Rivrová dvoječka drží Emodiho v hre.

Emodi: A♠ 2♥

Kunczová: A♦ 9♦

Board: 8♥ 7♣ 6♥ J♦ 2♣

Fotogaléria

19:35 Bela musí po reentry

V preflop all ine za 13 blindov potreboval trafiť 3 outy s A♠ 2♠ proti A♦ Q♠ na ruke Stovčíka. Po boarde bez pomoci Bela pre tentokrát končí.

Bela: A♠ 2♠

Stovčík: A♦ Q♠

Board: T♠ 5♣ 3♦ A♥ K♠

Level 8: 500 - 1,000 / 1,000, avg. 46,000, ent.: 60/92

19:22 3-way all in

V preflop all ine proti sebe stáli Pastor s A♥ 7♥, Balogh s K♠ T♦ a Zakhar oboch hráčov dominoval s A♣ K♦. Po boarde bez pomoci pre Pastora či Balogha dealer hlási double seat open.

Board: 9♥ 8♣ 2♠ J♠ 5♥

19:10 Chutný river

Na turne Q♦ J♠ 4♥ T♣ boli v hre Zolnaiová, Darius a Jonasová. Po sérií raisov dostali za čiaru svoje žetóny všetci hráči. Jonasová držala K♥ Q♣, Darius K♠ 9♠ a najlepšie na tom bola Zolnaiová s A♣ K♦ a už to vyzeralo na pekný pot pre Zolnaiovú. Rivrové eso ale rozhoduje o split pote.

Nonstop akcia v Banco Casino Košice. Turnaje s garanciami, ktorým nekonkuruje snáď nikto. Už 30.07.2022 je pripravená ďalšia turnajová lahôdka. One Day Event s garanciou 15.000€!!!

Level 7: 400 - 800 / 800, avg. 41,000, ent.: 60/82

19:00 Pipo seat open

Pipo posiela svoj 22 blindový stack s A♣ T♣ do openu Bacsa, ktorý dorovnal s A♦ J♠. Trojouter sa nekonal a Pipo to bude musieť skúsiť cez reentry, ktoré je pre hráčov dostupné do konca 10.teho levelu.

Pipo: A♣ T♣

Bacso: A♦ J♠

Board: Q♦ J♥ 3♦ Q♥ 9♦

18:54 Esá tentokrát prinášajú double

Pod rukou ich našiel Furín, ktorý sa ocitol v hre na flope J♦ 8♣ 6♣ proti Ražnatovičovi. Dvojica si to vybavila už na flope a v showdowne držal Ražnatovič combo draw s Q♣ T♣. Turnová Q♦ prináša outy navyše, no rivrový J♠ znamená double up pre Furína na cca avg stack.

Furín: A♦ A♣

Ražnatovič: Q♣ T♣

Board: J♦ 8♣ 6♣ Q♦ J♠

18:48 Aces cracked

Dvojica Bacsinszky a Jarosinski sa znova ocitli v hre proti sebe. Bacsinszky otvoril a Jarosinski bránil blind. Flop 6♣ 9♥ 4♦ Jarosinski calluje cbet a na turne T♠ už dostali obaja hráči svoje stacky za čiaru. Bacsinszky drží esá, no proti nuts s 8♠ 7♣ vyhrať nedokáže a poberá sa na kasu.

Bacsinszky: A♠ A♥

Jarosinski: 8♠ 7♣

Board: 6♣ 9♥ 4♦ T♠ T♦

18:42 Overlay!

Po prestávke v turnaji registrujeme 75 entries, čo znamená, že Banco Casino aktuálne dopláca hráčom 3.250€, čo je najlepšou pozvánkou na dnešný turnaj!

Level 6: 300 - 600 / 600, avg. 38,793, ent.: 58/75

 

Break 30 minút

 

18:05 Kosár vyraďuje

Za all in Kovacsa 3,700 sa do hry zapojili piati hráči. Flop K♠ 9♠ 3♦ betuje Kosár na buttone 5,600 a dorovnal jedine Orosz. Turn 2♥ ako aj river 4♣ hráči precheckovali a v showdowne držal najlepšiu kombináciu Kosár, ktorý tak posiela Kovacsa na kasu.

Kosár: K♣ 6♦

Kovacs: Q♠ J♠

Orosz: A♣ 9♥

Board: K♠ 9♠ 3♦ 2♥ 4♣

Banco Casino Kosice si pre pokrových nadšencov pripravilo v termíne od 20.07-24.07.2022 FIFTY GRAND s garanciou 50.000€ !

Pôjde o viacdňový turnaj s buyinom len 130€.

Sledujte náš web a dozviete sa viac.

17:50 Zolnai ubránil

Urban na utg otvoril a Zolnai na veľkom blinde dorovnal. Flop 8♥ 4♠ 6♠ dorovnal cbet 1,800 a rovnako tak urobil na turne 2♠, keď dorovnal druhý bet Urbana 2,200. River 9♣ hráči precheckovali a v showdowne stačí na výhru potu kombinácia Zolnaia 8♣ 7♠.

Level 5: 200 - 400 / 400, avg. 35,000, ent.: 54/63

17:37 Agresívna hra Vargu

Na jeho open reaguje Balogh 3betom z blindu na 3,600 a Varga volí 4bet na 11,800. Balogh po chvíli dorovnal a dvojica sa dostala na flop 8♥ 8♠ 2♦, kde Balogh check calluje cbet 3,500. Turn 6♥ hráči precheckovali a river 5♣ už vsádza Balogh 8,000. Varga siaha po žetóny a raisuje na 23,500, na čo Balogh karty zahadzuje.

Zatočte si každý deň a vyhrajte stovky eur. Denne žrebujeme o 1.000€ a v hre je aj dvojnásobné Super Finále s celkovou hodnotou 10.000€! Hrajte Banco kartou, s ktorou sa oplatí vyhrávať!

17:32 Nice call

Za 1,100 sa na flop Q♠ 9♥ 8♥ dostali štyria hráči. Jarosinski betuje 1,500, na čo reaguje Wasťo na buttone raisom na 5,100 a dorovnal len Jarosinski. Turn 3♥ je hráčmi precheckovaný a river 9♠ už leaduje Jarosinski 11,000. Po kratšom námysle Wasťo dorovnal s desiatkami, čo stačilo na A♠ K♥ na ruke jeho súpera a pekný pot tak smeruje k Wasťovi.

17:25 Cbet presvedčil

Vo 4betovanom spote sa za 7,500 ocitol v hre Furín proti Vargovi. Flop 3♠ 2♥ 2♣ cbetuje Varga stávkou 7,000, na čo Furín karty ihneď zahadzuje.

Level 4: 100 - 300 / 300, avg. 33,000, ent.: 50/55

17:10 Už už to vyzeralo na split

Bacsinszky otvoril hru na 500 a po calle 3betuje Jarosinski na 1,600. Na flop A♣ 9♠ K♣ sa pozreli traja hráči a Bacsinszky leaduje stávkou 10,000. ktorú dorovnal Jarosinski. Turn 9♥ posiela Bacsinszky all in s A♥ T♥ a je dorovnaný s kombináciou A♠ J♦, čo už vyzeralo na split. Rivrový kôň ale vylepšuje kombináciu Jarosinského, ktorý tak posiela svojho súpera na kasu.

Jarosinski: A♠ J♦

Bacsinszky: A♥ T♥

Board: A♣ 9♠ K♣ 9♥ K♥

Jubilejný Košice Weekend!

Banco Casino Kosice Vám prinesie už jeho sté vydanie ! Preto sme navýšili garanciu na rovných 20.000€!!!
100€ buy in
100,000 starting stack
Budte súčasťou historicky najdlhšej turnajovej edície na Slovensku ktorá už hráčom vyplatila viac ako milion eur na výhrach !

17:02 Tentokrát berie Kuruc od Tamaškoviča

Po opene 500 a dvoch calloch 3betuje Kuruc na 2,500 a do hry sa zapojili Piga spoločne s Tamaškovičom. Flop A♣ K♦ 4♠ akciu nepriniesol a na turne 4♣ už betuje Tamaškovič 2,500. Dorovnal Kuruc a rovnako tak Piga. River 3♦ po checkoch betuje Kuruc 7,000 a call dostáva od Tamaškoviča. Kuruc ukazuje AA a tento pot tak patrí jemu.

Level 3: 100 - 200 / 200, avg. 31,364, ent.: 44/46

16:57 Balogh víťazne

Po limpe raisuje Dragan na 800 a po calle Martinčeka 3betuje Varga na 3,200. Do hry sa zapojil Balogh z blindu a dorovnal aj Martinček. Flop J♦ 7♣ 4♣ bol precheckovaný a na turne 2♥ už leaduje Balogh 2,500 a calluju obaja hráči. River 7♠ je bez akcie a v showdowne stačí pár desiatok na ruke Balogha na výhru potu.

Fotogaléria

16:37 Szeman späť na starting stack

V hre sa ocitol na flop A♣ T♥ 6♥ proti Tamaškovičovi. Po raisoch putovali za čiaru všetky žetóny týchto hráčov a Szeman s A♥ 2♥ potreboval trafiť svoje draw proti setnutým desiatkám Tamaškoviča. Turn 7♥ prináša potrebné draw a po blank rivri Szeman doubluje na niečo málo cez starting stack.

Tamaškovič: T♦ T♠

Szeman: A♥ 2♥

Board: A♣ T♥ 6♥ 7♥ 5♦

16:32 Ďalší hráči

V turnaji bojujú aj Marek Petrov, Machačková či manželia Zolnaiovi.

16:30 Ticket na výročný Košice Weekend

Počas prvého levelu sa do turnaja zaregistrovalo 37 hráčov, z ktorých bol vyžrebovaný jeden, ktorý si odniesol 100€ tiket na výročný Košice Weekend. Víťazom sa stal Martin Korenek, gratulujeme!

Level 2: 100 - 200, avg. 30,833, ent.: 36/37

16:21 Dragan posiela

Vo 4betovanom spote sa za 3,700 na flop 9♦ 7♥ 5♣ pozreli traja hráči. Draganov cbet 3,500 dorovnala len Kunczová. Turn Q♦ už Dragan posiela all in, na ktorý Kunczová reaguje foldom a Dragan berie pekný pot.

16:15 Tamaškovič berie od Kuruca

Kuruc 3betuja na 1,600 a v headsupe sa pozrú na flop J♥ 9♣ 7♠, kde Kuruc check calluje stávku 3,500. Turn 3♠ vsádza Tamaškovič znova 5,500, ktoré Kuruc platí. River 8♦ je hráčmi preheckovaný a pot smeruje k Tamaškovičovi s Q♥ 7♥, čo stačí na Kurucove A♠ K♠.

16:10 Od začiatku hrajú

Štefan Bednár, Michal Kuruc, Miroslav Varga, početná skupina hráčov spoza maďarských hraníc, ale aj víťaz májového vydania Martin Martinček.

16:05 99. vydanie Košice Weekendu úspešne odštartovalo

Poker manažér František poskytol hráčom základné informácie a dlhá, pokrom nabitá noc, na konci ktorej spoznáme ďalšieho víťaza tejto jednodňovky sa môže začať.

Level 1: 100 - 100, avg. 30,000, ent.: 21/21

Ako „trafiť“ Bad Beat Jackpot?

V cash game stačí prehrať minimálne poker osmičiek (8888) do lepšej kombinácie a jackpot je Váš!

Dostávajte najnovšie informácie o PROMO akciách a dianí v Banco Casino Košice:

BANCO CASINO facebook
BANCO CASINO instagram
BANCO CASINO web page

Alebo sa spýtajte na to čo Vás zaujíma:

Adresa: Hlavná 1, Košice
Telefón cash managera: 0918 100 100
Telefón turnajového managera: 0917 595 644
Recepcia: +421 552 850 333

  • Komentáre