Víťazom augustového vydania Košice Weekendu sa bez dealu stáva slovenský zástupca Matúš Čerep, ktorý si počínal najlepšie spomedzi 153 entries a zaslúžene si z Banco Casino Košice odnáša 5.127€ vrátane 175€ ticketu na turnaj GPC, ktorý sa v Banco Casino Košice odohrá v septembri a samozrejme trofej pre víťaza!
Gratulujeme!!!

2. miesto - Kis Krisztian Mark - 2905€ vrátane 175€ ticketu na GPC

Kis posiela 2M a Čerep sa rozhodol pre call. Kis otáča Qd-8c a Čerep je popredu s Kh-7d. Na flope sa otvára Kisovi viacero outov. No turn ani river nie je ten správny a v turnaji tak končí na druhom mieste.

Kis: Qd-8c
Čerep: Kh-7d

Board: Tc-7c-6c-As-6s

7:46 Big pot pre Čerepa

Čerep raisuje na 750k a Kis dorovnáva. Flop: 8h-9h-Td Čerep cbetuje 550k a Kis dorovnáva. Turn: Tc sa Kis rozhodol leadnuť 2.2M a Čerep po chvílke dorovnal. River: 4c Kis betuje 1.8M a Čerep sa znova po chvíli rozhodne dorovnať a robí dobre pretože Kis otáča Kc-Qc a Čerep tak berie pot s Jh-Jd.

Level 28: 150,000 - 3000,000 / 3000,000, avg. 7,650,000, ent.: 2/153

7:22 Čerep dotiahol

Zopár menších potov pre Čerepa a aktuálne už má trochu viac ako Kis.

Stacky: 

Čerep: 6.5M
Kis: 8.5M

7:14 Čerepovi pasca vyšla

Čerep completuje a Kis sa rozhodol pre allin 2.9M effektiv ktoré Čerep snapuje s A-A. Kis otáča 42o. Na turne triafa Kis pár no river jeho kombináciu nevylepšuje a Čerep doubluje.

Čerep: A-A
Kis: 4-2

Board: K-9-7-4-8

3. miesto - Kormos Patrik Jozsef - 1854€ vrátane 175€ ticketu na GPC

Kormos openshovuje 3M z BTN a Kis na SB sa rozhodol pre call. Kormos otáča Kd-6d a Kis AQo. Flop triafa kis top top a po blank runoute Kormos končí na treťom mieste.

Kormos: Kd-6d
Kis: A-Q

Board: Q-8-9-3-2

4. miesto - Takac Juraj - 1406€ vrátane 175€ ticketu na GPC

Čerep otvára na 400k a Takac na BTN sa rozhodol pre allin 3.95M. Kis na BB sa dostáva do dlhšieho námyslu a rozhodol sa pre call. Čerep zahodil a Takac ukazuje 8-8. Kis však drží o kúsok lepši pár 9-9 a po boarde bez 8 Takac padá na posledný blind ktorý v nasledujúcej hre prehráva.

Takac: 8-8
Kis: 9-9

Board: 7-2-4-5-7

6:58 Deal neprešiel, hráme ďalej

6:50 Rátame stacky

Level 27: 125,000 - 250,000 / 250,000, avg. 3,825,000, ent.: 4/153

6:39 Kormos double cez Takaca

Kormos posiela 1.9M a Takac sa rozhodol pre call na BB s K9suited. Kormos otáča AQo a po boarde bez hitu doubli na A high.

6:37 Kis berie späť

Tentokrát od Kormosa ked sa stackli BvB a Kis teraz dominoval s A8 do Kormosa ktorý mal K8. Flopové eso potvrdilo dominanciu a Kis tak rýchlo berie chipy späť.

6:32 Čerep doubles

Kis vystavuje Čerepa allinu 2.5M effektiv. Čerep calluje a otáča A8o. Kis je pozadu s Ac-4c. Board je priaznivý pre Čerepa a ten tak doubluje.

Kis: A-4
Čerep: A-8

Board: K-K-2-6-7

Level 26: 100,000 - 200,000 / 200,000, avg. 3,825,000, ent.: 4/153

6:11 Flip pre Kormosa

Takac začal hru raisom na 325k a Kormos z BTN posiela allin 2.3M ktoé Takac snapuje s T-T. Kormos ukazuje A-Q a na flope triafa rovno 2 páry ktoré držia aj na river a doubluje.

Takac: T-T
Kormos: A-Q

Board: A-Q-3-3-7

5. miesto - Kapalka Krystian - 1091€ vrátane 175€ ticketu na GPC

Po dvoch double upoch sa Takac dostal na 3.5M a v BvB situácii vystavuje Kapalku allinu 10bb a Kapalka dorovnal s A5o. Takac ukazuje QTo. Na flope to vyzera na jasný double up avšak prísny runout pre Kapalku a ten v turnaji končí.

Kapalka: A-5
Takac: Q-T

Board: A-8-5-T-T

6. miesto - Pasztor Mate - 884€ vrátane 175€ ticketu na GPC

Pasztor posiela svojich posledných 4bb a Čerep na Sb sa rozhodol pre call. Pasztor otáča 7-7 a Čerep Kh-Qh. Safe flop pre Pasztora avšak turn a river mu vymazujú jeho pár a Čerep tak vyraďuje Pasztora na King high.

Pasztor: 7-7
Čerep: K-Q

Board: 9-8-6-8-9

5:54 3-way allin, 0 seat open

Takac openshovuje 1.85M. Pasztor dáva tiež allin 1.2M a Kormos na SB calluje tiež. Takac: ATo, Pasztor: 44 and Kormos: AA. Board holds best starting combination that means Kormos triples, Pasztor took small sidepot and Takac falls on 650k.

Level 25: 80,000 - 160,000 / 160,000, avg. 2,550,000, ent.: 6/153

5:36 Kis berie od Takaca

Kis raisuje na 250k a Takac na CO sa rozhodne callnuť. Flop: 8d-8h-4s Kis cbetuje 250k a Takac platí,. Turn: 4h po checku betuje Takac 450k a Kis dorovnal. River: 5d obaja hráči checkujú a Kis berie pot s 9h-9c

5:22 BvB

Čerep raisuje na 300k z malého blindu. Takac na veľkom sa rozhodol pre 3bet na 700k. Čerep chvíľku rozmýšľal a vystavil Takaca allinu 2.5M effektiv. Takac svoje karty rýchlo zahodil.

Level 24: 60,000 - 120,000 / 120,000, avg. 2,550,000, ent.: 6/153

5:02 Nice call

Kapalka otvára na 200k a Pasztor bráni veľký blind. Flop: Tc-Ts-3h Kapalka cbetuje 150k a Pasztor platí. Turn: 4h je precheckovaný a River: 2d Pasztor betuje 375k. Kapalka po chvílke dorovnáva. Pasztor otáča Qh-9h a Kapalka berie pot s As-8s high.

4:55 Barry Greenstein 

Kapalka raisuje na 200k a Kormos posiela allin 700k ktorý Kapalka snapuje s Jh-Jd. Kormos otáča Ah-Js. Flop: 7h-4h-3h mu pridáva outy v podobe nuts flushdraw, turn Tc nie je jeden z nich no River: Ad doubluje Kormosov stack

4:53 Kis doubluje cez Kapalku

Kis posiela allin 1.1M a Kapalka na SB sa rozhodne pre call. Kis otáča Ah-Kh a je popredu proti Kapalkovi ktorý drží As-Jh. Na board Jack neprichádza to znamená že Kis doubluje.

Level 23: 50,000 - 100,000 / 100,000, avg. 2,550,000, ent.: 6/153

7. miesto - Kudríková Silvia - 704€

Kudríková bez predošlej akcie posiela allin 1.05M s HJ. Kapalka na BTN chvíľu rozmýšľa a rozhodne sa dorovnať. Blindy zahadzujú a Kudríková otáča 8-8 a flipuje tak proti AQo na ruke Kapalku. Na turne sa však Kapalkovi otáča Q a Silvia tak končí na 7. mieste.

Kudríková: 8-8
Kapalka: A-Q

Board: 5-5-6-Q-7

8. miesto - Sciranka Juraj - 568€

Kapalka vystavuje Sciranku allinu zo SB a Sciranka calluje svoje 3bb s 52o no je však dominovaný Kapalkom ktorý drží A-5 a board bez dvojky vyraďuje Sciranku.

Kapalka: A-5
Sciranka: 5-2

Board: K-9-7-3-4

4:19 BvB situácia

Z malého blindu Takac posiela allin 380k effektiv na Kudríkovú ktorá calluje. Takac otáča 8-8 no Kudríková drží o stupienok vyšší pár 9-9 a board bez 8 znamená double pre Kudríkovú.

Level 22: 40,000 - 80,000 / 80,000, avg. 1,912,500, ent.: 8/153

9. miesto - Gorz Dawin Jan - 446€

Takac otvoril na 120k a Gorz na BB sa rozhodol pre allin 800k ktoré Takac snapcalluje s QQ. Gorz s A-Q hľadá 3 outy a tie sa mu po boarde neotáčajú a tak končí na 9tom mieste.

Gorz: A-Q
Takac: Q-Q

Board: 9-8-4-8-7

4:02 Pasztor double up cez Sciranku

Sciranka na EP raisuje na 120k, Takac na BTN sa rozhodol callnut. Pasztor na BB však posúva celý svoj stak za čiaru. Sciranka chvíľu rozmýšľa a rozhodne sa pre call s Ad-9d no má iba 3 outy proti Pasztorovi ktorý drží As-Qc. Na flope triafaju obaja pár a po turne a rivri Pasztor znova doubluje.

Sciranka: Ad-9d
Pasztor: As-Qc

Board: Q-9-4-8-Q

3:49 Kis berie od Pasztora

Kis raisuje EP na 135k a Pasztor na BTN raisuje na 300k ktoré Kis po chvílke dorovnal. Flop: Ac-3c-4d obaja hráči checkli. Turn: Jh sa rozhodne Kis betnúť 225k a Pasztor dorovnal. River prichádza Jc a Kis betuje znova 320k. Pasztor sa po 2-3min rozhodne pre call. Kis ukazuje Ad-Qs a berie pot.

Level 20: 30,000 - 60,000 / 60,000, avg. 1,700,000, ent.: 9/153

3:33 Pasztor double up

Kormos raisuje na 100k z UTG a Pasztor na CO 3betuje na 260k. Akcia naspäť ku Kormosovi ktorý sa rozhodol pre 4bet allin 905k effektiv ktoré Pasztor snapcalluje s K-K. Kormos drží o stupienok nižší pár Q-Q a po board bez Q Pasztor doubluje.

Kormos: Q-Q
Pasztor: K-K

Board: 9-9-2-6-8

FINAL TABLE:

10. miesto Pastor Stanislav - 338€

Kapalka otvára 100k a Pastor defenduje BB. Flop: Jc-9c-5c Kapalka cbetuje 60k na čo Pastor reaguje allinom 400k. Kapalka sa dostáva do námyslu a rozhodol sa dorovnať s As-8c. Kapalka triafa Eso na turne a po blank rivri Pastor končí.

Pastor: Qh-Jh
Kapalka: As-8c

Board: Jc-9c-5c-Ad-3d

11. miesto Szczepanski Marek - 338€

Čerep completuje zo SB a Szczepanski calluje. Flop Ah-3c-8c Čerep betuje 50k a Szczepanski sa rozhodol pre raise na 125k a Čerep dorovnal. Turn: 6x Čerep checkuje a Szczepanski pokračuje stávkou 200k čo Čerep znova platí. River prichádza 5x a po Čerepovom checku Szczepanski posiela allin 700k. Čerep po chvíli dorovnáva. Szczepanski otáča J7o a Čerep ho posiela na kasu s Ac-Qc

Čerep: Ac-Qc
Szczepanski: Jd-7h

Board: Ah-3c-8c-6s-5d

12. miesto Gildein Andrej - 338€

Ten posiela posledné 3bb na BTN a Kudríková na BB dorovnáva s 54o. Gildein otáča J9o. Avšak Kudríková triafa na flope a po nepodstatnom runoute Gildein končí.

Gildein: J9o
Kudríková: 54o

Board: 3-3-4-6-A

13. miesto Miroslav Sartet Kuruc - 338€

Sartet defenduje so svojim 6bb shortom Szczepanskeho open. Na flope 6-4-2 rainbow po Sartetovom checku cbetuje Szczepanski 75k na čo Sartet odpovedá allinom 180k a Szczepanski platí s T9o. Sartet otáča 88, Turn 6x ho drží v turnaji avšak river prichádza desiatka a Sartet končí.

Kuruc: 88
Szczepanski: T9o

Board: 6-4-2-6-T

Level 19: 25,000 - 50,000 / 50,000, avg. 1,176,923, ent.: 13/153

14. miesto Lakatos Gabor Zsolt - 267€

15. miesto - Baji-Gal Norbert - 267€

Ten poslal svoj 10bb short a call dostáva od Kormosa na BB. Baji otáča 9-9 a Kormos A-K. Flip dopadol lepšie pre Kormosa ktorému sa na flope otočil K a Baji tak v turnaji končí.

Baji-Gal: 9-9
Kormos: A-K

Flop: 7-3-K-6-T

2:35 Gorz double cez Lakatosa

Gorz otvára na 80k a Lakatos na SB 3betuje na 175k ktoré Gorz platí. Na Flope: Ts-7s-6s Lakatos cbetuje 175k a Gorz posiela allin 450k ktorý Lakatos calluje. Gorz otáča As-Jh a potrebuje tak trafiť svoje draw proti Kc-Kd na ruke Lakatosa. To samu darí rovno na Turne: 8s a po nepodstatnom Rivri: Th Lakatos padá na ultra short.

2:33 Big double pre Takaca

BvB Takac zo SB raisuje na 95k a Lakatos na BB dorovnal. Flop: Jc-Tc-6s Takac checkuje a po bete Lakatosa 80k Takac posiela allin 1M ktorý Lakatos snapcalluje. Takac otáča Js-Ts a je popredu proti Lakatosovi s Ks-Jd. Turn ani river Lakatosovi nepomáha a Takac tak ide na 2x avg stack.

Takac: Js-Ts
Lakatos: Ks-Jd

Board: Jc-Tc-6s-4d-Qh

Level 18: 20,000 - 40,000 / 40,000, avg. 1,020,000, ent.: 15/153

2:22 Nice call

Takac otvoril na 60k, Lakatos calluje a takisto aj oba blindy Kis s Gorzom. Flop: 6c-5s-2h Takac cbetuje 100k a platí len Lakatos. Turn: Th obaja hráči checkujú. River prichadza: Ah a Takac betuje 200k. Lakatos rozmýšľa asi 3min no nakoniec sa rozhodol pre call. Takac ukazuje 3c-3d no Lakatos drží o niečo vyšší pár 7d-7c a berie pot.

2:09 Na druhý krát

Čerep otvára na 60k a Beri na BB posiela allin 350k ktoré Čerep snapuje s A-A. Beri drží nižší pár 4-4. A po boarde bez 4ky poznáme dnešného bubbleboya.

Čerep: A-A
Beri: 4-4

Board: J-7-8-5-J

2:02 Doubluje aj Beri

Čerep otvára na 60ka Beri posiela svoj 5bb short za čiaru, Čerep calluje. Beri otáča A5o a je popredu proti Čerepovi s T9o. Flop však Čerep triafa 9. Na Turne sa Berimu otvára ešte gutshot ktorý prichádza na River a my pokračujeme v 16.

Čerep: T-9
Beri: A-5

Board: Q-9-4-2-3

2:00 3 outy pre Pastora

Pastor začal hru raisom z UTG na 60k a Lakatos sediaci na BB ho vystavuje allinu 300k effektiv. Pastor chvíľu rozmýšľa no tentokrát sa rozhodol callnuť  As-9s a potrebovl trafiť svoje 3 outy proti T-T na ruke Lakatosa. Pastor triafa Eso na flope a po runoute bez desiatky pokračujeme v hand-for-hand

Level 18: 15,000 - 30,000 / 30,000, avg. 956,250, ent.: 16/153

1:50 Bubble play

Čerep otvára na BTN 50k a do hry sa s ním zapojil Szczepanski na SB. Flop: 9d-8d-8h Čerep cbetuje a Szczepanski checkraisuje na 125k ktoré Čerep dorovnal. Turn: 5s Szczepanski pokračuje stávkou 180k a Čerep calluje opäť. River: 6d Szczepanski checkuje a Čerep vystavuje svojho súpera allinu 700k effektiv. Szczepanski sa dostáva do dlhšieho námyslu no nakoniec sa svojich kariet vzdal.

ROCK 'n'ROLL PARTY je pripravená 15.09.2023. Čaká na Vás welcome drink, tématické občerstvenie, tombola o skvelé ceny!

Level 17: 10,000 - 25,000 / 25,000, avg. 956,250, ent.: 16/153

1:15 Sick fold

Pastor otvára EP na 50k(300k) stack a Kis hneď za ním dáva allin 500k. Po foldoch sa dostáva Pastor do dlhšieho námyslu no rozhodol sa faceup zahodiť Q-Q. Kis mu ukazuje T-T.

1:07 River drží Gildeina v turnaji

Gildein posiela allin 250k z BTN a Kudríková na BB calluje. Gildein otáča AKo a Kudríková 7-7. Do rivru to vyzerá na prasknutie bubliny avšak River prichádza Eso a Gildein tak pokračuje v turnaji.

Gildein: A-K
Kudríkova: 7-7

Board: 8-2-6-5-A

16. miesto - Hanudeľ Ladislav 

Čerep otvára na 40k a Hanudeľ s 10bb defenduje z BB. Flop: K-T-8 rainbow Čerep cbetuje 40k a Hanudeľ calluje. Turn prichádza: 7x kde sa Hanudeľ rozhodol poslať allin 160k ktoré Čerep dorovnal. Hanudeľ ukazuje T-9 a potrebuje tak trafiť River proti Čerepovi s K-Q čo sa mu však nedarí a my pokračujeme v hand-for-hand fáze.

17. miesto - Pidaný Ľubomír

REDRAW:

0:52 Hudáček out

Hudáček posiela 290k a Takac sediaci za nim repushuje 650k. Hudáček ukazuje A8o a potrebuje tak trafiť 3 outy proti K-K ktoré drží Takac. Board: J-7-6-8-3 mu však nepomáha a s turajom sa lúči.

Level 16: 10,000 - 20,000 / 20,000, avg. 765,000, ent.: 20/153

BREAK 15 min

0:31 Kudríková vyraďuje Sykoru

Preflop Pidaný raisuje na 35k a Kudríková na CO raisuje na 80k. Sykora sediaci na SB 4betuje na 160k a Kudríková dorovnáva. Flop: Ks-Js-3h Sykora checkuje a Kudríková betuje 100k na čo Sykora reaguje allinom 450k a Kudríková snapuje s top setom K-K. Sykora otáča A-J. Turn: Kc znamena quads pre Kudríkovú a po nepodstatnom rivri Sykora končí.

0:22 Pekný pot pre Kapalku

Kormos otvoril na 35k, Hanudeľ calluje a Kapalka sediaci na BTN 3betuje 115k čo platia obaja hráči. Flop: Th-6h-3h Kapalka cbetuje 85k a dorovnal len Kormos. Turn: Kd obaja hráči checkujú. River: 2s po checku Kormosa, Kapalka betuje 175k. Kormos chvíľu premýšla no nakoniec sa rozhodne pre call. Kapalka ukazuje set T-T čo stačí na výhru potu.

0:06 Slavik out

Slavik bez predošlej akcie poslal allin 140k a Takac sediaci na BB sa rozhodol dorovnať. Slavik otáča Kd-8d a je popredu proti Takacovi s QJo. Na Flop ale prichadza Qx, na Turne sa Slavikovi otvára flushdraw no river brickuje a Slavik tak dnes končí.

Slavik: Kd-8d
Takac: Q-J

Board: Qc-9d-3s-4d-6s

Level 15: 8,000 - 16,000 / 16,000, avg. 612,000, ent.: 25/153

23:50 Čerep dostáva darček

Preflop Čerep otvoril na 25k a Lizanec ho 3betol na 50k. Čerep po chvíli 4betuje na 140k ktoré Lizanec platí. Flop: J-8-5 rainbow Čerep cbetuje 100k a Lizanec ho vystavuje allinu 800k ktoré Čerep calluje. Lizanec otáča A-K a Čerep je tak na dobrej ceste k double upu s A-A. Turn ani river na situácii nič nemení a Čerep sa tak dostáva na skoro 2M stack.

Lizanec: A-K
Čerep: A-A

Board: J-8-5-3-6

23:38 4bet shove

Takac otvoril na 25k a Kerpo sediaci hneď za ním 3betuje do 60k. Akcia sa dostala ku Kormosovi na BTN ktorý chipleaduje na stole a po Takacovom folde Kerpo snapcalluje s Ah-Kh no má iba 3 outy proti K-K. Eso neprichádza a Kerpo tak na turnaji končí.

Kormos: K-K
Kerpo: A-K

Board: J-9-6-5-8

Level 14: 6,000 - 12,000 / 12,000, avg. 450,000, ent.: 34/153

23:31 AQ vs AK

Pataki bez predošlej akcie posiela svoj 115k stack do hry a za ňou sediaci Slavik repushuje 250k. Pataki otáča AQo a Slavik drží o niečo lepšiu kombináciu AKo. Avšak na Flope prichadza Qx a ta drží až do rivru a Pataki tak doubluje.

Pataki: AQo
Slavik: AKo

Board: Q-3-7-6-7

23:23 Pastor vyraďuje Bacu

Pastor otvoril zo skorej pozície na 25k a Baca na BTN sa rozhodol pre allin 100k ktoré Pastor dorovnal s AJo a bol popredu proti Bacovi s KQo. Čiselný board completuje Pastorovi na turne postupku a po nepodstatnom rivri Baca končí.

23:11 Kuna out

Kuna posiela z CO 163k a Lakatos na BB sa rozhodol pre call. Kuna ukazuje AQo a Lakatos 3-3. Číselný board znamená že Kuna končí.

Kuna: A-Q
Lakatos: 3-3

Board: 9-5-2-9-4

Level 13: 5,000 - 10,000 / 10,000, avg. 364,286, ent.: 42/153

PAYOUT: 

1. 5.127€ vrátane 175€ ticketu na GPC

2. 2.905€ vrátane 175€ ticketu na GPC
3. 1.854€ vrátane 175€ ticketu na GPC
4. 1.406€ vrátane 175€ ticketu na GPC
5. 1.091€ vrátane 175€ ticketu na GPC
6. 884€ vrátane 175€ ticketu na GPC
7. 704€
8. 568€
9. 446€

10. - 12. 338€
13. - 15. 267€

22:53 Lizanec vyraďuje Kratochvila

Ižol otvára na 18k, Lizanec calluje a Kratochvíl na SB sa rozhodol pre allin 130k. Po folde Ižola, Lizanec po chvíli dorovnal a otáča Ah-Th a flipuje proti 7-7 ktoré držal Kratochvil. Na flope prichádza Eso a board bez sedmičky znamená že Kratochvíl končí.

22:42 Bluff neprešiel

Sartet otvoril na 18k a Furín dorovnal zo SB. Headsup na Flop: As-5h-6h kde obidvaja hráči checkujú. Na Turne: Jd sa už Furín rozhodne vsadiť 25k ktoré Sartet platí. River: 2s betuje Furín 65k. Sartet sa dostáva do námyslu a po 3min sa rozhodne pre call a robí dobre pretože Furín otáča Tc-8c a Sartet berie pot s Ad-8s

Level 12: 4,000 - 8,000 / 8,000, avg. 300,000, ent.: 51/153

22:26 Happy berie od Kratochvila

Kratochvil otvoril na 12k a Happy na BTN a Ilek na BB callujú. Flop: Qc-9c-6s Kratochvil cbetuje 20k a dorovnal len Happy. Turn: Ad obaja hráči checkli. River: 6h Kratochvil betuje 14k no dostáva raise od Happyho na 50k ktoré sa po chvíli rozhodne dorovnať. Happy otáča As-9s čo stačí na výhru potu.

22:05 Kormos double up cez Olejnika

Kormos otvára na 12k a Olejnik na SB a takisto Maczky na BB platia. Flop: A-T-6 rainbow Kormos cbetuje 17k a platí len Olejnik. Na Turne: 7x Kormos pokračuje stávkou 35k na čo Olejník reaguje allinom eff 125k a Kormos snapuje so setom  7-7 avšak je pozadu proti 8d-9d na ruke Olejníka. River páruje desiatku a to znamená že Kormos doubluje.

Level 11: 3,000 - 6,000 / 6,000, avg. 235,385, ent.: 65/153

BREAK 30 minút

21:28 Suckout na river v 700k pote

Sartet a Vaclav limpli a Sykora sa rozhodol poslať allin 305k, Akcia k Hanzenovi ktorý ho pokrýva a takisto posúva svoj stack za čiaru. Vaclav taktiež dáva allin svojich 80k. Sykora otáča J-J, Hanzen: Q-Q a Vaclav: Q-8. Na turne sa otvorila Sykorovi straightdraw ktorá prichádza na river a ten tak stúpa na 700k stack.

Sykora: J-J
Hanzen: Q-Q
Vaclav: Q-8

Board: T-9-3-8-7

21:15 River drží Sirotňáka v turaji

BvB situácia kde Sirotňák raisuje zo SB na 13k a Vaclav Radko po chvíli vystavuje svojho súpera allinu 90k ktoré sa Sirotňák rozhodol dorovnať s KJo a potrebuje tak trafiť proti 8-8 na ruke Vaclava. Do turnu to vyzerá na elimináciu Sirotňáka avšak river prichádza K a Sirotňák tak zdoublil.

Sirotňák: K-J
Vaclav: 8-8

Board: Q-3-7-5-K

21:03 Manitou vyraďuje Bokšu

Manitou raisol na 10k a Bokša sa rozhodol pre 3bet na 27k. Manitou po chvíli posiela 4bet allin okolo startingu a Bokša s podobným stackom calluje s J-J avšak je pozadu proti K-K. Board sa Pipovi J neotáča a tak musí využiť re-entry.

Level 10: 2,500 - 5,000 / 5,000, avg. 205,970, ent.: 67/138

20:55 Lakatos berie od Sirillu

Sirilla limpol a Lakatos na BTN raisuje 16k ktoré platí Hervat na Sb a takisto aj Sirilla. Flop: 6c-6s-9h Sirilla leaduje 12.5k ktoré platí len Lakatos. Rovnaká akcia na Turne: 3d za 15k. River: Ts a Sirilla betuje tretí krát 12.5k a Lakatos dorovnáva. Sirilla ukazuje Jc-9s čo však nestačí na Lakatosa s Qc-9c

20:42 Miklus out

Miklus posiela allin 32k a dostáva call od Vaclava Samuela na BTN. Po tejto akcii Sykora na SB sa rozhodol pre raise na 64k a Vaclav dorovnal. Na Flope: Kh-7h-8h Sykora s prvej posiela allin eff 250k a Vaclav po chvíli svoje karty zahadzuje. Sykora otáča setnute osmičky a Miklus ukazuje As-9h a tak má outy na svoju červenú deviatku. Avšak turn a river sa srdce neotáča a Miklus tak musí využiť re-entry.

Level 9: 2,500 - 5,000 / 5,000, avg. 181,429, ent.: 70/127

20:29 Tak sa hrajú maky

Grodek otvoril na 9k a Olejnik, Breuer a Hanudeľ na BB sa zapojili do hry. Na Flope: Jd-5d-3c Grodek cbetuje 10.5k a Olejnik s Hanudeľom callujú. Turn: 9c všetci hráči checkli a na River: 5c po checko vsádza Olejník 27k ktoré doplatil Hanudeľ. Olejník otáča Kc-Tc flush a Hanudeľ karty zahodil.

20:04 Kerky triafa na turne

Breuer otvára na 8k a do hry sa s ním zapojili Kerky, Kaczky a Strenk na BB. Flop: 2s-2d-9s po checkoch Kerky betuje 15k ktoré platí Maczky no Strenk sa rozhodol pre allin 100k a po foldoch kerky posúva takisto svoj 80k stack za čiaru a Maczky folduje. Strenk s 97o je popredu proti Kerkyho flushdraw As-Ts. Na Turne: 7s však Kerky triafa svoj nuts flush a po tehle 5x na river tak doubluje.

Level 8: 2,000 - 4,000 / 4,000, avg. 165,753, ent.: 73/121

Slovenská PARTY je pripravená 01.09.2023. Čaká na Vás welcome drink, tématické občerstvenie, tombola o skvelé ceny!

19:48 Pidaný double up

Gildein otvára na 7.5k. Pidaný calluje a Gorz defenduje BB. Na Flope: Qs-8s-4s Gildein cbetuje 10.5k. Pidaný sa po chvíli rozhodne pre allin 136k. Gorz na BB snap repushuje a Gildein zahadzuje. Pidaný s flopnutou farbou Js-Ts tak nechce vidieť ďaľší spade proti Gorzovi ktorý drží As-3h. Turn aj river sú pre neho safe a Pidaný tak doubluje.

Pidaný: Js-Ts
Gorz: As-3h

Board: Qs-8s-4s-5c-7h

19:42 Koryl out

Koryl otvoril na 6k a Meszaros defenduje BB. na Flope: Js-7s-9d Koryl cbetuje 6k a Meszaros sa rozhodol pre checkraise na 15k ktoré Koryl platí. Turn: Jc a Meszaros pokračuje stávkou 27k a Koryl dorovnáva. River: 7c a Meszaros vystavuje svojho súpera allinu 40k a Koryl sa po chvíli rozhodol dorovnať s Kc-Qd. Meszaros otáča Tc-8d a vyraďuje Koryla s postupkou.

Meszaros: Td-8c
Koryl: Kc-Qd

Board: Js-7s-9d-Jc-7c

Level 7: 1,500 - 3,000 / 3,000, avg. 150,000, ent.: 74/111

19:15 Bokša vyraďuje

Bokša na HJ otvára 6k a do hry sa s ním zapojil Gildein na pozícii. Flop: Qc-2c-9h Bokša cbetuje 5.5k na čo Gildein reaguje allinom 67k. Bokša snapcalluje a otáča QJo a je zatiaľ popredu proti combodraw Tc-8c na ruke Gildeina. Turn ani river jeho draw nekompletuje a Gildein je out.

Bokša: Q-J
Gildein: Tc-8c

Board: Qc-2c-9h-7s-2s

19:10 Multiway 3bet pot

Varga začal hru raisom na 5.5k ktoré calluje Loy na CO a Pasztor na SB sa rozhodol 3betnuť na 17k ktoré plati Varga a takisto aj Loy. Flop: Qh-8s-3c Pasztor cbetuje 15k ktoré platí len Varga. Turn: 5h po checku Pasztora, Varga dáva allin 60k. Pasztor sa dostáva do námyslu no rozhodol sa pre call s Jd-Jh. Varga s Kh-9h potrebuje trafiť svoje draw alebo K čo sa mu však na river nedarí a musí tak využiť re-entry.

Varga: Kh-9h
Pasztor: Jh-Jd

Board: Qh-8s-3c-5h-4s

Level 6: 1,000 - 2,500 / 2,500, avg. 136,620, ent.: 71/97

BREAK 30 minút

18:19 Bartko out

Po 3 limpoch Bartko na BB raisuje na 15k ktoré platí len Pataki. Flop: Jx-Tx-Tx Bartko cbetuje 15k a Pataki platí. Turn: Qx Bartko betuje 25k a Pataki ho po chvíli vystavuje allinu 55k ktoré sa Bartko rozhodol doplatiť s A-Q no bol pozadu proti postupke 89o a po nepodstatnom rivri tak Bartko bude musiet využiť re-entry.

Bartko: AQo
Pataki: 89o

Board: J-T-T-Q-2

18:12 Hervat double up

Kudrikova otvára na 4.5k a Szczepanski, Mielniczuk a Hervat callujú. Flop: Qs-Ts-3s po checkoch Mielniczuk betuje 10k ktoré platí len Hervat. Turn: 6s a Mielniczuk vystavuje Hervata allinu 40k, ktoré Hervat snapuje s flopnutým nuts As-Js. Mielniczuk je drawing dead s Ks-Qc a Hervat tak doubluje.

Level 5: 1,000 - 2,000 / 2,000, avg. 125,000, ent.: 68/85

17:48 Cooler

Preflop raisuje Tamaškovič 4k a Beri defenduje BB. Flop: Kh-7s-2h Tamaškovič cbetuje 4k a Beri raisuje na 12k ktoré Tamaškovič platí. Turn: Kc Beri pokračuje stávkou 15k a Tamaškovič dorovnáva. River: Ah a Beri posiela allin 30k ktoré Tamaškovič snapuje. Beri ukazuje fullhouse 7-7 no Tamaškovič drži A-K a vyraďuje Beriho.

Tamaškovič: A-K
Beri: 7-7

Board: Kh-7s-2h-Kc-Ah

Fotogaléria

Level 4: 800 - 1,600 / 1,600, avg. 119,403, ent.: 67/80

Budúci piatok si pre Vás Banco Casino pripravilo turnaj s garanciou 6.000€! A v sobotu turnaj s garanciou 10.000€!

17:11 Vaclav berie od Olejnika

Po 3 limpoch Olejnik raisuje z BB na 3.2k a všetci traja hráči calluju. Flop: Qc-5c-7c Olejnik cbetuje 5k a calluje iba Vaclav. Turn: 5h Olejnik pokračuje stávkou 10.5k a Vaclav platí. River: Tc Olejnik tretí barel za 6k na čo odpovedá Vaclav raisom na 23k a Olejnik svoje karty zahadzuje

Level 3: 600 - 1,200 / 1,200, avg. 112,500, ent.: 56/63

16:50 Happy presvedčil

Happy otvoril na 2.5k a na Flop: Ac-5s-6s sa pozreli 4 hráči kde po checku betuje Kerky 3k ktoré dorovnal Nowak, Kapalka a takisto Happy. Turn: 5c Kerky pokračuje 11k, Nowak calluje a po folde Kapalku sa Happy rozhodol dať allin 50k čo oboch hráčov presvedčilo k foldu. Happy stolu ukázal As-6c

16:36 River pre Derdu

Hru začal limpom Derda a Feri Hrubý raisuje na 3.5k a na flop sa ide 4-way. Flop: Kc-6h-7h Hrubý cbetuje 5k a platí len Derda. Turn: 7s obaja hráči checkujú. River: 9s sa Derda rozhodol betnúť 7k a Hrubý snapcalluje. Derda ukazuje 8d-5d ako trafenú postupku na river a Hrubý karty neukázal.

Level 2: 500 - 1,000 / 1,000, avg. 100,000, ent.: 39/39

16:25 Tamaškovič triafa

Stefano otvára na 2.5k a do hry s ním idú Tamaškovič a Meszaros na BB. Flop: Ad-Kd-9h Stefano cbetuje 5k a obidvaja hráči dorovnali. Na Turne: 8c Stefano pokračuje stávkou 15k a taktiež obidvaja hráči callujú. River: Ts po checkoch Tamaškovič betuje 25k a Stefano snapuje. Tamaškovič otáča setnuté 8-8 a Stefano nahnevane ukazuje A-K

16:08 Od začiatku hrajú...

Okrem zahraničných hráčov aj lokálni hráči ako Bokša, Kerky, Švec či Hrubý...

16:00 Odštartované!

Augustové vydanie Košice Weekendu sa práve začalo

Level 1: 500 - 1,000 / 1,000, avg. 100,000, ent.: 29/29

Ako „trafiť“ Bad Beat Jackpot?

V cash game stačí prehrať minimálne poker osmičiek (8888) do lepšej kombinácie a jackpot je Váš!

Dostávajte najnovšie informácie o PROMO akciách a dianí v Banco Casino Košice:

BANCO CASINO facebook
BANCO CASINO instagram
BANCO CASINO web page
BANCO CASINO youtube
BANCO CASINO tiktok

Alebo sa spýtajte na to čo Vás zaujíma:

Adresa: Hlavná 1, Košice
Telefón cash managera: 0918 100 100
Telefón turnajového managera: 0917 595 644
Recepcia: +421 552 850 333

  • Komentáre